Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 22 SGK trang 85 địa lí 10: Dựa vào hình 22.3 cho biết các nước được chia thành bao nhiêu nhóm có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên khác nhau?

Trên thế giới tôc độ gia tăng dân số ngày càng cao. Mức độ và nhu cầu của người dân ngày càng tăng lên do kinh tế phát triển và mô hình khoa học được cải tiến. Trên tất cả các nước trên thế giới tỉ lệ dân số luôn đạt mức đáng kể theo thống kê dân số thế giới. Ở các vùng kinh tế phát triển thì tỉ lệ gia tăng dân số cao hơn so với những nơi có địa hình và kinh tế kém phát triển. Để nắm kĩ hơn về tình hình tỉ suất gia tăng dân số hiện nay chúng ta hãy cùng Vforum đi tìm hiểu qua hỏi 4 bài 22 SGK trang 85 địa lí 10 sau đây: Dựa vào hình 22.3 cho biết các nước được chia thành bao nhiêu nhóm có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên khác nhau?

Câu hỏi 4 bài 22 SGK trang 85 địa lí 10
Trả lời:
Địa lý 10: Hình 22.3 cho biết các nước chia thành bao nhiêu nhóm có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên

Dân số trên thế giới được các nước chia thành các nhóm tỉ suất gia tăng tự nhiên như sau:
  • Dụa vào tình hình thực tế về gia tăng dân số hiện nay và bảng 22.3 chúng ta có thể thấy dân số trên thế giới tăng trưởng nhanh tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn có những nơi dân số phát triển thấp. Đối với các nước có tỉ suất gia tăng dân số chậm như: ở khu vực Bắc Mĩ, Tây Âu, thì các nước trên khu vực này tỉ suất dân số già nhiều hơn dân số trẻ. Sinh thì ít mà tử thì nhiều nên các quốc gia này có tỉ lệ dân số phát triển chậm.
  • Đối với các nước có tỉ suất gia tăng trung bình như: Trung Quốc, Ấn Độ. Các nước Đông Nam Á, thì ở đây tỉ lệ dân số già và dân số trẻ ngang nhau tỉ lệ sinh trưởng đạt mức bình thường không quá cao và cũng không quá thấp so với mức độ của các nước khu vực khác.
  • Đối với các nước có tỉ suất gia tăng dân số cao là ở các nước chậm phát triển như là Trung Mĩ, châu Phi.

Xem thêm: Địa lý 10: Từ sơ đồ cho biết hậu quả của gia tăng dân số quá nhanh Bài 22 SGK trang 85