Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 22 SGK trang 84 địa lí 10: Từ hình 22.2 các em hãy nhận xét tỉ suất sinh thô của toàn thế giới, các nước đang phát triển và các nước đã phát triển trong giai đoạn 1950 dến 2005?

Thế giới phát triển ngày càng đi lên trình độ sản xuất thì ngày càng cải tiến liên tục nhưng tỉ xuất mang lại đôi lúc tăng nhanh đôi lúc lại giảm dần tùy vào giao đoạn. Trong các giai đoạn phát triển luôn có những mặt lợi và mặt hại của chúng và có những tác động có thể gây hại đến cả quá trình sản xuát nên gí trị sản lượng luôn thay đổi liên tục. Nhằm cung cấp cho các bạn kiến thức về tỉ trọng sinh thô trên thé giới qua từng giai đoạn thầy co sẽ hỏi các em câu hỏi 3 bài 22 SGK trang 84 địa lí 10: Từ hình 22.2 các em hãy nhận xét tỉ suất sinh thô của toàn thế giới, các nước đang phát triển và các nước đã phát triển trong giai đoạn 1950 dến 2005? Vforum sẽ cùng các bạn đi tìm câu giải đáp.

Câu hỏi 3 bài 22 SGK trang 84 địa lí 10
Trả lời:
Địa lý 10: Hình 22.2 nhận xét tỉ suất sinh thô toàn thế giới, các nước đang phát triển 1950-2005 Bài 22

Tình hình sản xuất sinh thô trên toàn thế giới, các nước đang phát triển và các nước đã phát triển trong giai đoạn 1959 đến 2005 qua hình 22.1 như sau:
  • Nhìn chung vào bản đồ hình 22.1 thì ta có thể thấy tỉ xuất sinh thô trong thời điểm này có xu hướng giảm sút. Trên thế giới tốc độ tăng trưởng sinh thô giảm nhanh các nước đang phát triển cũng có xu hướng giảm nhanh giống như tình hình của thế giới. Dân số phát triển nhưng trình độ dân số trẻ ngày càng nhiều nên dân số trẻ này chưa có đủ kinh nghiệm trong xuất nên dẫn đến tỉ lệ sản lượng sẽ thấp hơn so với trước đây.

Xem thêm: Địa lý 10: Hình 22.3 cho biết các nước chia thành bao nhiêu nhóm có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên