Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 22 SGK trang 83 địa lí 10: Từ hình 21.1 hãy nêu nhận xét về tình hình tỉ suất sinh thô của thế giới, các nước đang phát triển và các nước phát triển giai đoạn từ 1950 đến 2005 ?

Thế giới phát triển kéo theo kinh tế trình độ sản xuất của con người ngày càng tăng theo. Trước đây công nghệ còn lạc hậu trình độ còn yếu kém nên tỉ trọng sản xuất rất thấp bây giờ thế giới và cioong nghệ đã phát triển hiện đại nên kéo theo sản lượng sản xuất cũng tăng theo. Để nắm rõ tình hình sản xuất sinh thô trên thế giới hiện nay chúng ta hãy tìm hiểu câu hỏi 2 bài 22 SGK trang 83 địa lí 10 sau đây: Từ hình 21.1 hãy nêu nhận xét về tình hình tỉ suất sinh thô của thế giới, các nước đang phát triển và các nước phát triển giai đoạn từ 1950 đến 2005 ? ngay sau đây sẽ là phần hướng dẫn của Vforum về câu hỏi trên

Câu hỏi 2 bài 22 SGK trang 83 địa lí 10
Trả lời:
Tình hình sản xuất sinh thô trên thế giới, các nước đang phát triển và các nước đã phát triển trong thời kì 1950 đến 2005 là:
- Dụa vào bảng 21.1 chúng ta có thể đưa ra một số nhận xét như:
  • Trong giai đoạn trên tình hình sản xuất sinh thô của các nước đã phát triển thấp hơn tỉ suất sinh thô của các nước trên thế giới nhưng tí suất trên thế giới lại thấp hơn so với các nước đang phát triển.
  • Dựa vào trình độ lao động và cải tiến về mặt kĩ thuật nên tỉ suất sinh thô trên thế giới có xu hướng ngày càng tăng lên so với các năm trước đây.
  • Bên cạnh đó các nước đang phát triển lại có xu hướng giảm dần về tỉ suất.

Xem thêm: Địa lý 10: Hình 22.2 nhận xét tỉ suất sinh thô toàn thế giới, các nước đang phát triển 1950-2005 Bài 22