Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 23 SGK trang 92 địa lí 10: Cho bảng số liệu dưới đây hãy vẽ biểu đồ thể hiện theo cơ cấu lao động của từng khu vực kinh tế của các nước Pháp, Mê-hi-cô, Việt Nam vào năm 2000 sau đó đưa ra nhận xét?
Theo như các em đã biết trên thế giới cơ cấu kinh tế của các nước trên trái đát chúng ta đang sinh sống mỗi nước có tỉ lệ cơ cấu dân số khác nhau. Mật độ dân số trên các nước mỗi khu vực tăng giảm liên lục do dân số có thể sinh ra già và mất đi. Dựa vào những kiến thức vốn có các em hãy cùng đi tìm hiểu câu hỏi 6 bài 23 SGK trang 92 địa lí 10 với Vforum: Cho bảng số liệu dưới đây hãy vẽ biểu đồ thể hiện theo cơ cấu lao động của từng khu vực kinh tế của các nước Pháp, Mê-hi-cô, Việt Nam vào năm 2000 sau đó đưa ra nhận xét?

Câu hỏi 6 bài 23 SGK trang 92 địa lí 10
Trả lời:
Địa lý 10: Cho bảng số liệu, vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động của từng khu vực kinh tế Bài 23 SGK

Biểu đồ thể hiện theo cơ cấu lao động của từng khu vực kinh tế của các nước Pháp, Mê-hi-cô, Việt Nam trong năm 2000 là:
  • Từ bảng số liệu đã cho ta có thể vẽ biểu đồ thể hiện như sau:
Địa lý 10: Cho bảng số liệu, vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động của từng khu vực kinh tế Bài 23 SGK
  • Từ bảng đồ trên ta có thể thấy tại Pháp mật độ dân số tại khu vực 1 thấp hơn khu vực 3 và cao hơn khu vực 2 có nghĩa là ở nước này có nền kinh tế phát triển khá ổn định về mặt dân số cũng như kinh tế. Tại Mê-hi-cô khu vực 1 thấp hơn khu vực 3 và bằng khu vực 2 đây là nước có trình độ dân số khá ổn định. Còn tại Việt Nam khu vực 3 chiếm tỉ trọng rất lớn so với hai khu vực còn lại nên độ chênh lệch trong nước cao hơn só với các nước khác dẫn đến mật độ dân số không cân bằng.

Xem thêm: Địa lý 10: Dựa vào bảng nhận xét tình hình tăng dân số thế giới và xu hướng phát triển dân số Bài 22 SGK