Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 23 SGK trang 92 địa lí 10: Trình bày cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi và giải thích tại sao trong cơ cấu dân số thì cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi luôn là cơ cấu quan trọng nhất trong quá trình phát triển kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia?

Mật độ dân số trên thế giới là tập hợp cả dân số nam và dân số nữ, mật độ dân số già và mật độ dân số trẻ. Tất cả các yếu tố trên đều tập trung thành mật độ dân số trên thế giới. Để biết được trình độ phát triển của một quốc gia người ta ,hay xem xét về cơ cấu dân số già hay trẻ của quốc gia đó thì sẽ biết được tình hình phát triển kinh tế cụ thể. Từ những kiến thức đã được học các em hãy trả lời câu hỏi 4 bài 23 SGK trang 92 địa lí 10: Trình bày cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi và giải thích tại sao trong cơ cấu dân số thì cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi luôn là cơ cấu quan trọng nhất trong quá trình phát triển kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia? Vforum sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi ngay sau đây.

Câu hỏi 4 bài 23 SGK trang 92 địa lí 10
Trả lời:
Cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi luôn là cơ cấu quan trọng nhất trong quá trình phát triển kinh tế và xã hội của các quốc gia là:
  • Cơ cấu dân số trên thế giới ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trong cơ cấu kinh tế luôn gắn kiền với hai cơ cấu quan trọng về dân số đó là cơ cấu dân số về giới tính và độ tuổi. Với các nước có cơ cấu kinh tế theo độ tuổi nằm trong diện có khả năng lao động lớn thì tốc độ phát triển kinh tế của nước đó sẽ cao hơn các nước có cơ cấu dân số già tức không còn khả năng lao động nữa.
  • Trong xã hội luôn có những vấn đề như trọng nam khinh nữ thì cơ cấu giới tính rất quan trọng, nam thì mức độ lao động sẽ cao hơn nữ, nam và nữ trong độ tuổi lao động mà không lao động thì sẽ gây ra một số vấn đề về kinh tế xã hội như tình trạng thất nghiệp, ma túy, trộm cắp. Vì vậy cơ cấu dân số theo giới tính và cơ cấu dân số theo độ tuổi luôn là vấn đề quan trọng của mỗi quốc gia.

Xem thêm: Địa lý 10: Trên thế giới có các kiểu tháp dân số nào Bài 23 SGK trang 92