Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 23 SGK trang 91 địa lí 10: Cho hình 23.2 hãy so sánh cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của ba nước trên?

Dân số là thành phần lao động chính của xã hội, dân số đông cũng mang lại những hiệu quả cao về kinh té vì mức độ lao động đông thúc đẩy sản phẩm tăng trưởng. Những nơi có dân số đông là những nơi có tốc độ phát triển kinh tế cao hơn nững nơi khác. Cứ như vậy cơ cáu lao động sẽ có quan hệ mật thiết với việc phát triển kinh tế. Sau đây là câu hỏi 3 bài 23 SGK trang 91 địa lí 10 qua câu hỏi này các em sẽ nắm bắt được cơi cấu lao độngvà trình độ phát triển trên một số khu vực cụ thể: Cho hình 23.2 hãy so sánh cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của ba nước trên? Vforum sẽ hướng dẫn các bạn trả lời câu hỏi ngay sau đây.

Câu hỏi 3 bài 23 SGK trang 91 địa lí 10
Trả lời:
Địa lý 10: Hình 23.2 so sánh cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của ba nước Bài 23 SGK trang 91

Từ hình 23.2 chúng ta có thể thấy cơ cấu lao động theo khu vực của từng nước trên như sau:
  • Tại khu vực 1 thì Ấn Độ là nước chiểm tỉ trọng cơ cấu lao động lớn nhất.
  • Tại khu vực 2 thì nước Braxin là nước có cơ cấu lao động cao nhất. Còn lại khu vực 3 nước có cơ cấu lao động nhiều nhất vẫn là Ấn Độ.
=>Từ các hình trên chúng ta có nhận xét chung là tại khu vực này nước có cơ cấu lao động cao hầu hết là các nước có trình độ phát triển kinh tế khá ổn định và cơ cấu kinh tế cao hơn các nước còn lại. Ở đây mức độ lao động của các nước khá cao do trình độ và số lượng lao động khá lớn.

Xem thêm: Địa lý 10: Trình bày cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi Bài 23 SGK trang 92