Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 23 SGK trang 90 địa lí 10: Cơ cấu dân số trẻ và cơ cấu dân số già có thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển kinh tế xã hội?

Qua kiến thức đã được giáo viên hướng dẫn cho các bạn về vấn đề cơ cấu dân số trẻ và cơ cấu dân số già trên thế giới. Để giúp các em hiểu thêm về mức độ ảnh hưởng của các loại cơ cấu dân số này thì giáo viên sẽ hỏi các em tại câu hỏi 2 bài 23 SGK trang 90 địa lí 10: Cơ cấu dân số trẻ và cơ cấu dân số già có thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển kinh tế xã hội? để trả lời được câu hỏi này một cách chính xác thì các em phải có một sự hiểu biết thật kĩ sau khi học qua bài 23 sau đây Vforum sẽ cùng các bạn trả lời câu hỏi.

Câu hỏi 2 bài 23 SGK trang 90 địa lí 10
Trả lời:
Cơ cấu dân số trẻ và cơ cấu dân số già đem lại những thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế là:
  • Chúng ta có thể thấy trên thực tế là các nước có tỉ lệ dân số già trên thế giới luôn là các nước nghèo nàn lạc hậu kinh tế chậm phát triển. Vì ở các nước này tỉ lệ dân lao động rất thấp vì tỉ lệ người cao tuổi hết khả năng lao động cao hơn so với tỉ lệ người trẻ đi làm, thiếu lao động nên trình độ phát triển kinh tế thấp so với các nước khác.
  • Đối với các nước có cơ cấu dân số trẻ thì mức độ dân đủ độ tuổi lao động sẽ cao hơn so với người già và trẻ em và thường những nước có cơ cấu dân số trẻ sẽ có trình độ phát triển kinh tế khá cao, công nghệ phát triển nên đời sống và trình độ học vấn cũng phát triển theo. Con người sống có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường và các vấn đề về xã hội như các tệ nạn xã hội ở các nước có cơ cấu dân số trẻ thường ít xảy ra.

Xem thêm: Địa lý 10: Hình 23.2 so sánh cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của ba nước Bài 23 SGK trang 91