Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 23 SGK trang 89 địa lí 10: Hãy cho biết cơ cấu dấn số trên thế giới có ảnh hưởng như thế nào đến việc phát triển kinh tế và tổ chức đời sống xã hội của các nước?

Thế giới phát triển dân số cũng tăng lên theo thời gian, mật độ dân số của mỗi khu vực mỗi vùng cũng khác nhau rõ rệt. Việc phát triển kinh tế và tổ chức đời sống xã hội sẽ chịu những ảnh hưởng từ việc gia tăng dân số như thế nào từ kiến thức đã được học và thực tế hiện nay chúng ta hãy cùng Vforum đi tìm hiểu câu hỏi 1 bài 23 SGK trang 89 địa lí 10: Hãy cho biết cơ cấu dấn số trên thế giới có ảnh hưởng như thế nào đến việc phát triển kinh tế và tổ chức đời sống xã hội của các nước?

Câu hỏi 1 bài 23 SGK trang 89 địa lí 10
Trả lời:
Cơ cáu dân số thế giới có ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế và tổ chức đời sống xã hội của các nước như sau:
  • Cơ cấu dân số luôn có ảnh hưởng sâu sắc và trực tiếp đến việc phát triển dân số và tổ chức lãnh thổ của các nước. Cơ cấu dân số trên thế giới càng tăng cao thì trình độ phát triển cũng làm cho kinh tế phát triển theo sẽ gây thiệt cho các nước còn nghèo nàn lạc hậu không chạy theo kịp trình độ của thế giới.
  • Bên cạnh đó dân số còn có cả dân số nam và dân số nữ mật độ dân số nam trên thế giới cao hơn mật độ dân số nữ nên các nước có nguy cơ trọng nam khinh nữ rất cao. Làm cho xã hội mất cân bằng về tỉ lệ dân số.

Xem thêm: Địa lý 10: Cơ cấu dân số trẻ và già có thuận lợi, khó khăn gì trong phát triển kinh tế xã hội Bài 23 SGK