Hướng dẫn trả lời câu hỏi 7 Bài 24 SGK trang 97 địa lí 10: Cho bảng số liệu dưới đây hãy tính mật độ dân số thế giới và các châu lục, sau đó vẽ biểu đồ mật độ dân số thế giới, các châu lục và nhận xét bản đồ đó?

Mật độ dân số thế giới luôn thay đổi phụ thuộc vào tỉ lệ dân số tăng hay giảm của từng khu vực cụ thể. Dân số luôn tăng giảm liên tục do tỉ lệ sinh tử khác nhau giữa các khu vực. Như đã học trên lớp thì tỉ lệ dân số của các nước không giống nhau bởi chúng khác nhau về diện tích điều kiện kinh tế, các chính sách về dân cư. Từ những kiến thức đã học đó các em hãy vận dụng vào trả lời câu hỏi 7 bài 24 SGK trang 97 địa lí 10: Cho bảng số liệu dưới đây hãy tính mật độ dân số thế giới và các châu lục, sau đó vẽ biểu đồ mật độ dân số thế giới, các châu lục và nhận xét bản đồ đó? Vforum sẽ cùng các bạn tìm hiểu.

Câu hỏi 7 bài 24 SGK trang 97 địa lí 10
Trả lời:
Địa lý 10: Tính mật độ dân số thế giới và các châu lục, vẽ biểu đồ Bài 24 SGK trang 97

- Mật độ dân số trên thế giới và các châu lục được tính cụ thể như sau:
Địa lý 10: Tính mật độ dân số thế giới và các châu lục, vẽ biểu đồ Bài 24 SGK trang 97

Từ bản số liệu đã tính chúng ta có thể vẽ biểu đồ thể hiện mật độ dân số thế giới và các châu lục như sau:
Địa lý 10: Tính mật độ dân số thế giới và các châu lục, vẽ biểu đồ Bài 24 SGK trang 97

Dựa vào bản đồ ta có thể thấy châu Á là khu vực có mật độ dân số cao nhất so với thế giới. Do diện tích ở đây khá lớn, địa hình thuận lợi, khí hậu nhiệt độ không quá biến đổi như như cac khu vực khác nên dân cư tập trung đông đúc, và bên cạnh đó ở đây chính sách về giá tăng dân số còn nới lỏng nên dân số ở đây luôn cao vượt bật. Các khu vực còn lại có mật độ dâm sốp trung bình và thấp nhất là châu Đại Dương. ở châu Đại Dương đây là khu vực đảo và biển, khí hậu khắc nghiệt, môi trường sống không phù hợp đất ít kinh tế không phát triên nên ở đây dân số khá thấp.

Xem thêm: Địa lý 10: Cơ cấu dân số trên thế giới ảnh hưởng thế nào đến phát triển kinh tế, đời sống xã hội Bài 23