Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 24 SGK trang 97 địa lí 10: Hãy nêu sự khác biệt cơ bản giữa hai loại hình quần cư?

Sau khi học bài 24 địa lí 10 các bạn đã biết trên thế giới luôn tồn tại hai loại quần thể dân cư đó là thành thị và nông thôn. Hai loại quần thể này luôn đối lập nhau về mọi mặt từ dân cư cho đến tính chất. Nhằm củng cố kiến thức cho các bạn ở câu hỏi 6 bài 24 SGK trang 97 địa lí 10 giáo viên có đặt ra câu hỏi như sau: Hãy nêu sự khác biệt cơ bản giữa hai loại hình quần cư? Dưới đây Vforum sẽ giúp các bạn đưa ra câu trả lời một cách chính xác để đạt điểm tối đa nhất.

Câu hỏi 6 bài 24 SGK trang 97 địa lí 10
Trả lời:
Sự khác nhau cơ bản giữa hai loại hình quần cư trên thế giới là:
  • Trên thế giới có hai loại hình quần cư cơ bản đó là quần cư thành thị và quần cư nông thôn. Hai loại hình quần cư thể hiện hai mức độ khác nhau về dân số, sự phân bố dân cư, tự nhiên và xã hội đặc biệt là kinh tế. Ở loại hình quần cư thành thị thì ở đây kinh tế phát triển, cơ sở hại tầng kiên cố và đông đúc, dân cư tập trung đông, các công ty tập trung hầu hết tại các thành phố lớn. Hệ thống giao thông trên thành thị hiện đại, rộng lớn, ở đây tập trung phát triển công nghiệp và du lịch là nhiều.
  • Còn dối với quần cư nông thôn thì mức độ đời sống tại đây thấp hơn nhiều so với thành phố. Dân cư ở đây thưa thớt, người dân ở đây chủ yếu phát triển các loại cây nông nghiệp, nông sản. Sản xuất ở nông thôn thô sơ và ít phát triển, đường xá ít mở rộng.

Xem thêm: Địa lý 10: Tính mật độ dân số thế giới và các châu lục, vẽ biểu đồ Bài 24 SGK trang 97