Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 24 SGK trang 97 địa lí 10: Hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới hiện nay và chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố?

Dân số và sự phân bố dân số luôn là hai vấn đề có mối quan hệ mật thiết với nhau. Dân số tăng thì sẽ nảy sinh ra các vấn đè về phân bố dân số sao cho phù hợp và có những biện pháp ngăn chặn việc gia tăng dân số khá nhanh này. Sự phân bố dân cư hiện nay trên thế giới khá đa dạng và có nhiều vấn đề đáng để ý. Bằng những kiến tức đã được học và nhũng vấn đề thực tế trên thế giới hiện nay các em hãy trả lời câu hỏi 5 bài 24 SGK trang 97 địa lí 10 sau đây: Hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới hiện nay và chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố? Vforum sẽ cùng các bạn tìm hiểu và trả lời câu hỏi một cách chính xác.

Câu hỏi 5 bài 24 SGK trang 97 địa lí 10
Trả lời:
Đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới hiện nay và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư là:
  • Trên thế giới hiện nay mức độ phân bố dân cư trên từng khu vực lãnh thổ luôn có những đặc điểm khác nhau, do tỉ lệ không đồng đều giữa các nước trên mỗi khu vực, dân số của từng vùng cũng khác nhau nên sự phân bố dân cư trên thế giới không được đồng nhất với nhau. Sự phân bố dân cư không đồng đều trên thế giới luôn không chỉ bắt nguồn từ vấn đề mật độ dân số mà còn có các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng trực tiếp vào quá trình phân bố dân cư đó.
  • Cụ thể như các yếu tố về kinh tế, những khu vực thành thị trình độ phát triển kinh tế cao các khu công nghiệp công ty nhiều sẽ thu hút rất nhiều dân lao động tập trung đến vì con người cần công việc và tiền bạc để mà nuôi sống họ. Ở khu vực nông thôn thì dân cư thưa thớt bởi vì đời sống ở đay không đáp ứng những nhu cầu của con người hiện tại nên người dân tìm những nơi có đủ điều kiện để mà sống nên họ đã rời nông thôn đi nơi khác sinh sống.
  • Các nhân tố về địa hình khí hậu cũng là một trong những nhân tố quan trọng tác động trực tiếp đến sự phân bố dân cư. Những nơi có khí hậu và thời tiết khắc nghệt con người sẽ không chịu nổi và bỏ đi đến những nơi có điều kiện thích hợp hơn để dễ sinh sống và phát triển.

Xem thêm: Địa lý 10: Nêu sự khác biệt cơ bản giữa hai loại hình quần cư Bài 24 SGK trang 97