Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 24 SGK trang 93 địa lí 10: Dựa vào bảng số liệu dưới đây hãy nhận xét về tình hình phân bố dân cư trên thế giới?

Dân số tăng nhanh mật độ dân số cao nên phân bố dân cư trên thế giới luôn là vấn đề mà các quốc gia trên thế giới quan tâm. Diện tích lục địa trên trái đất thì cũng có hạn, dân đông nhưng không có cách giải quyết vấn đề kịp thời nó sẽ trở thành vấn nạn của cả xã hội trên toàn thế giới. Để khái quát được tình hình dân cư trên thế giới hiện nay ra sao các em hãy cung Vforum đi trả lời câu hỏi 1 bài 24 SGK trang 93 địa lí 10: Dựa vào bảng số liệu dưới đây hãy nhận xét về tình hình phân bố dân cư trên thế giới?

Câu hỏi 1 bài 24 SGK trang 93 địa lí 10
Trả lời:

Địa lý 10: Nhận xét về tình hình phân bố dân cư trên thế giới Bài 24 SGK trang 93

Tình hình phân bố dân cư trên thế giới hiện nay là:
  • Dựa vào bảng thống kê ta có thể liệt kê được các khu vực có mật độ cao trên thế giới là: Đông Phi, Tây Phi, Caribe, Trung Mĩ, Đông Nam Á, Đông , Trung-Nam Á, Đông Âu, Nam Âu, Tây Âu. Ta có thể thấy rằng trên thế giới mật độ dân số khá cao, dân thường tập trung đông đúc tại các khu vực trong lực địa và gần biển, các khu vực đảo, đại dương thì dân cư thưa thớt.
  • Dân số được phân bố rộng rãi trên các quôc gia có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và diện tích lãnh thổ tương đối lớn. Những khu vực trên biển đại dương và các vùng núi thì dân cư tập trung ít hơn các khu vực đồng bằng.

Xem thêm: Địa lý 10: Nêu sự thay đổi tỉ trọng về phân bố dân cư trên thế giới 1650-2005