Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 26 SGK trang 102 Địa lý 10: Cho bảng số liệu sau hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu ngành trong GDP và đưa ra nhận xét từ biểu đồ đó?

Trình độ khoa học tiến bộ kéo theo kinh tế phát triển, kinh tế phát triển trên thé giới đã đẩy mạnh tỉ số GDP trên thế giới tăng đáng kể. Sau khi học xong bài 26 các em hãy trả lời câu hỏi vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu ngành trong GDP và đưa ra nhận xét từ biểu đồ đó? Vforum sẽ cùng các bạn đua ra câu trả lời chính xác ngay sau đây.

Câu hỏi 6 bài 26 SGK trang 102 Địa lý 10
Trả lời:

Địa lý 10: Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu ngành trong GDP và nhận xét Bài 26 SGK trang 102

Từ bảng số liệu trên ta có thể vẽ bản đồ thể hiện cơ cấu ngành trong GDP như sau:
Địa lý 10: Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu ngành trong GDP và nhận xét Bài 26 SGK trang 102

Từ bản đồ trên ta có nhận xét sau đây: ngành dịch vụ của các nước trên khu vực thế giới chiếm tỉ trọng GDP cao nhất so với các ngành công nghiệp và nông nghiệp. Tiếp đến là ngành công nghiệp - xây dựng và cuối cùng là ngành nông lâm ngư nghiệp. Trên thế giới chú trọng phát triển dịch vụ bởi vì nhu cầu đời sống của con người ngày càng tăng và các nhu cầu về tinh thần rất lớn nên dịch vụ luôn chiếm vị trí quan trọng trong các lĩnh vực còn lại.

Xem thêm: Địa lý 10: Thực hành: Xác định khu vực thưa dân và tập trung dân cư đông đúc Bài 25 SGK trang 98