Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 26 SGK trang 102 Địa lý 10: Phân biệt các loại nguồn lực và nêu ý nghĩa của chúng trong sự phát triển kinh tế?
Nguồn lực luôn là yếu tố quan trọng trong sự phát triển kinh té của các nước và từng khu vực trên thế giới. Những khu vực có nguồn lực dồi dào thì tại đó kinh tế sẽ phát triển một cách vượt bậc hơn các khu vực khác. Từ những kiến thức đã được học ở bài 26 Địa lý 10 các em hãy trả lời câu hỏi 5 bài SGK trang 102 Địa lý 10: Phân biệt các loại nguồn lực và nêu ý nghĩa của chúng trong sự phát triển kinh tế? Dưới đây là bài viết của Vforum mời các bạn theo dõi.

Câu hỏi 5 bài 26 SGK trang 102 Địa lý 10
Trả lời:

Các loại nguồn lực và ý nghĩa của chúng như sau:
  • Trên thế giới trong lĩnh vực kinh tế có các ngồn lực chính như: vị trí, tài nguyên, nguồn lao động. Vị trí Địa lý góp phần cho việc phát triển kinh tế có thuận lợi hay không, những khu vực nằm ở vị trí trung tâm hoặc nằm trong khu vực trọng điểm sẽ có sự phát triển kinh tế hơn các vùng nằm trong địa hình hiểm trở hay có biến động về tự nhiên.
  • Tài nguyên là thành phần có giá trị trong kinh tế đối với các nước có nguồn tài nguyên dồi dào thì nước đó sẽ phát triển mạnh về công nghiệp, tài nguyên luôn là nguồn nhân lực chính trong sản xuất chế biến.
  • Nguồn lao động dồi dào cũng là một thế mạnh trong phát triển kinh tế bởi vì có lao động thì mới tạo ra được sản phẩm và nhiều lao động kết hợp với máy móc hiện đại thì sẽ có những sản lượng cao trong kinh tế.
  • Bên cạnh các yếu tố trên thì nguồn lực về vốn cũng khá là quan trọng vì nếu như một nước có tài nguyên phong phú nhưng nước đó nghèo nàn không có vốn đầu tư phát triển hoặc không có nguồn đầu tư từ các nước khác thì hoạt động khai thác kinh tế cũng không được diễn ra kinh tế sẽ không phát triển.

Xem thêm: Địa lý 10: Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu ngành trong GDP và nhận xét Bài 26 SGK trang 102