Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 26 SGK trang 101 Địa lý 10: Cho sơ đồ dưới đây các em hãy phân biệt các bộ phận của cơ cấu kinh tế?

Từ những kiến thức đã được học về cơ cấu kinh tế, nhằm giúp các bạn nhớ kiến thức thật lâu và hiểu biết thật kĩ về vấn đề kinh tế trong khu vực và toàn thế giới giáo viên có đề ra câu hỏi 3 bài 26 SGK trang 101 Địa lý 10 như sau: Cho sơ đồ dưới đây các em hãy phân biệt các bộ phận của cơ cấu kinh tế? Dựa vào kiến thức đã học và từ sơ đồ trên Vforum sẽ hướng dẫn các bạn trử lời câu hỏi một cách chính xác ngay sau đây.

Câu hỏi 3 bài 26 SGK trang 101 Địa lý 10
Trả lời:

Địa lý 10: Cho sơ đồ hãy phân biệt các bộ phận của cơ cấu kinh tế Bài 26 SGK trang 101

Các bộ phận của cơ cấu kinh tế gồm:
  • Từ sơ đồ trên ta có thể thấy cơ cấu nền kinh tế gồm có 3 bộ phận chính đó là: cơ cấu ngành, cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu lãnh thổ. Trong đó cơ cấu ngành là bao gồm tất cả các ngành kinh tế trong tất cả các lĩnh vực trong nền kinh tế của thế giới. Gồm có các ngành công nghiệp, nông lâm nghiệp, dịch vụ du lịch là các lĩnh vực kinh tế chính. Những lĩnh vực này được chọn làm cơ cấu kinh tế chính là vì các ngành này trên thế giới chiếm tỉ trọng lớn và nó mang lại lợi ích kinh tế khá cao trong sự nghiệp phát triển kinh tế.
  • Tiếp theo là cơ cấu thành phần kinh tế là cơ cấu mà trong đó bao gồm sự phát triển trong nước và sự phát triển của nước ngoài. Muốn kinh tế phát triển phồn vinh thì không những hợp tác trong nước không mà còn phải có hợp tác với các nước bên ngoài thì sản lượng tạo ra và mức dộ tiêu thụ mới được đáp ứng nhanh chóng.
  • Cuối cùng là cơ cấu lãnh thổ thì cơ cấu này tức là sự hợp tác kinh tế trên cả thế giới chứ không phải là một vài nước một vài khu vực.

Xem thêm: Địa lý 10: Bảng 26 nhận xét cơ cấu ngành và sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam Bài 26 SGK