Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 26 SGK trang 99 Địa lý 10: Dựa vào sơ đồ sau hãy nêu các nguồn lực phát triển kinh tế?

Kinh tế là một trong những điều kiện để phát triển đời sống của con người và có tác dụng nuôi sống con người. Chúng ta không thể sống mà không có vật chất vì trong xã hội hiện tại cái gì cúng có giá trị cao muốn sở hữu được nó thì phải có kkinh tế ổn định. Từ đó ta thấy kinh tế có vai trò rất quan trọng. Kinh tế phát triển là nhờ vào những nguyên nhân gì chúng ta hãy cùng với Vforum tìm hiểu câu hỏi 1 bài 26 SGK trang 99 Địa lý 10 sau đây: Dựa vào sơ đồ sau hãy nêu các nguồn lực phát triển kinh tế?

Câu hỏi 1 bài 26 SGK trang 99 Địa lý 10
Trả lời:

Địa lý 10: Dựa vào sơ đồ sau hãy nêu các nguồn lực phát triển kinh tế Bài 26 SGK trang 99

Các nguồn lực góp phần phát triển kinh tế là:
  • Dựa vào bảng 25 ta có thể liệt kê được những nguồn lực chính giúp phát triển kinh tế như: Về tự nhiên thì có các yếu tố như khí hạu, nhiệt độ, địa hình lãnh thổ, nguồn nước, các loại sinh vật khoáng sản có giá trị kinh tế cao. Tất cả các yếu tố về tự nhiên này có ý nghĩa to lớn trong việc phát triển kinh tế bởi vì thực chất kinh tế phát triển là nhờ vào các yếu tố này, nếu như không có các loại khoáng sản do thiên nhiên ban tặng thì công nghiệp khai khoáng sẽ không xuất hiện và cũng sẽ không có nguồn nguyên vật liệu để phục vự các ngành công nghiệp khác. Các sinh vật điều kiện về tự nhiên mà khắc nghiệt biến động liên tục thì kinh tế sẽ trì trệ và ngưng phát triển.
  • Các nhân tố về vị trí cúng chiếm vị trí khá quan trọng trong việc phát triển kinh tế vì nếu như vị trí nằm trong các khu vực vùng núi cao, không có tài nguyên, khí hậu quá nóng hoặc quá lạnh thì con người sẽ không sinh sống và từ đó kinh tê cũng không diễn ra. Ở những nơi giao thông không phát triển không giao lưu với các tuyến đường khác ở khu vực khác hoặc quốc tế thì hàng hóa sẽ không được vận chuyển và không trao đổi được.
  • Cuối cùng là các nhân tố về xã hội. Lao động là nguồn động lực chính để phát triển kinh tế vì không có lao động thì máy móc cũng không thể nào làm hoàn chỉnh được. Xã hội mà kém phát triển dân số ít học hoặc là khoa học không tiến bộ lạc hậu sẽ dẫn đến kinh tế cũng không phát triển.
Xem thêm: Địa lý 10: Cho ví dụ về vai trò của các nguồn lực đối với sự phản triển kinh tế Bài 26 SGK trang 100