Hướng dẫn soạn bài Bình Ngô đại cáo trong chương trình Ngữ văn 10 ngắn gọn.

Chúng ta đã tìm hiểu và biết Nguyễn Trãi qua các tác phẩm văn học mà chúng ta đã học. ông đã sớm mồ côi mẹ từ bé và sống với cha. Nguyễn Trãi dã tham gia vào nhiều cuộc đấu tranh xâm lược với vai trò là quân sư và mang lại nhiều thắng lợi. ông đã có những chiến công vẻ vang cho lịch sử dân tộc, nhưng ông lại bị bọn xấu hãm hại đã bị xử chém khi còn trẻ. Bên cạnh những đóng góp vào việc xây dựng nước nhà thì ông còn có những sáng tác thơ văn vô cùng đặc sắc. Bài viết dưới đây Vforum sẽ hướng dẫn các em soạn bài Bình Ngô đại cáo trong chương trình Ngữ văn 10 một cách ngắn gọn, dễ hiểu nhất.

Câu 1:
Trả lời:
Ý nghĩa của các đoạn trong bài như sau:
 • Đoạn 1 : nêu lên tư tưởng nhân nghĩa và chân lí độc lập dân tộc của nước Đại Việt ta thời xưa.
 • Đoạn 2: thể hiện lòng căm thì giặc minh sâu sắc của tác giả.
 • Đoạn 3: kể lại diễn biến các cuộc đấu tranh, nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc và ý nghĩa của các cuộc thắng lợi.
 • Đoạn 4: Lời tuyên bố hoà bình, khẳng định ý nghĩa của cuộc kháng chiến.

Câu 2:
Trả lời:
Phân tích đoạn mở đầu:
 • Chân lí để triển khai toàn bộ nội dung của toàn bài: Nguyễn Trãi đã nêu lên chân lí sống và sự tồn tại độc lập của đất nước thời bấy giờ, chính vì thế mà mở đầu đạon văn đã làm tiền đề vững chắc cho những phần tiếp theo của toàn bài văn.
 • Đoạn mở đầu có ý nghĩa như tuyên ngôn độc lập vì nó nêu lên tư tưởng nhân nghĩa, chủ quyền độc lập, chủ quyền của đất nước Đại Việt như một chân lí, một điều hiển nhiên.
 • Để làm rõ niềm tự hào tác giả đã nêu ra những dẫn chứng chính xác, cụ thể về chủ quyền, vị trí lãnh thổ và địa lí của nước Đại Việt.

Câu 3:
Trả lời:
Đoạn thứ 2:
 • Tác giả đã vạch trần tội ác, điều không phải của giặc minh đó là tội danh cướp nước, xâm lược nước Đại Việt. bên cạnh đó, tội ác của nước Minh là hà hiếp dân đen, tang nặng thuế khóa và ức hiếp dân lành.
 • Nghệ thuật đặc sắc trong việc vạch trần tội ác của giặc minh: tác giả đã vận dụng sự khái quát có sức lien tưởng cao để làm rõ tội ác của giặc minh, đồng thời tác giả đã nêu những dẫn chứng vô cùng xác thực và chính đáng đủ để kể ra tội ác của giặc minh.

Câu 4:
Trả lời:
Tìm hiểu đoạn thứ 3:
Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn được tác giả thể hiện qua hình ảnh của nhân vật Lê Lợi:
 • Chân dung của vị tướng hoeejn lên một cách oai hung, vĩ đại và rất hiên ngang
 • Tác giả đã nêu ra các dẫn chứng để nói lên sự hiên ngang hùng dũng của nhân vật được nêu lên để khắc họa nhân vật.
Tái hiện của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn tác giả đã nêu lên những trận chiến vô cùng hiểm hách và tài tình của quân và dân ta:
 • Mỗi trận đánh, tác giả đã nêu lên điểm nổi bật và đặt sắc nhất của trận đánh
 • Tác giả đã miêu tả các trận đánh một cách đầy đủ, chân thực và hùng dũng
 • Việc sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh hết sức chân thực
 • So sánh nghĩa quân Lam Sơn và quân Minh:
Soạn bài Bình Ngô đại cáo (tiếp theo) lớp 10 ngắn gọn

Câu 5:
Trả lời:
Tìm hiểu đoạn kết của bài:
 • Giọng văn của tác giả thể hiện rất phù hợp với lời tuyên ngôn độc lập rất trịnh trọng
 • Lời tuyên ngôn rất trịnh trọng để nêu lên độc lập của dân tộc một lần nữa
 • Tác giả đã nêu lên sức mạnh của dân tộc, sức mạnh của đoàn kết
 • Ý nghĩa của bài nêu lên khẳng định độc lập dân tộc, khẳng định chủ quyền của nước Đại Việt

Trên đây là bài soạn Bình ngô đại cáo trong chương trình Ngữ văn 10, qua tác phẩm này các em có thể thấy được cuộc đời của Nguyễn Trãi, tính nhân đạo và nghệ thuật thể hiện phẩm cách của Nguyễn Trãi. Hi vọng qua bài soạn này các em đã nắm được nội dung cũng như giá trị tác phẩm mang lại. Hẹn gặp lại và chúc các em học tốt.

Xem thêm: Soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên lớp 10 ngắn gọn