Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 27 SGK trang 106 Địa lý 10: Phân biệt những đặc điểm cơ bản của 3 hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp?

Sau khi học xong bài 27 các em đã nắm được một số kiến thức về đặc điểm cơ bản của ngành nông nghiệp. Trong nông nghiệp có đủ các hình thức tổ chức lãnh thổ cũng giống như các ngành khác. Từ những kiến thức đã học các em hãy cùng Vforum nghiên cứu và trả lời câu hỏi 6 bài 27 SGK trang 106: Phân biệt những đặc điểm cơ bản của 3 hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp?

Câu hỏi 6 bài 27 SGK trang 106 Địa lý 10
Trả lời:
Những đặc điểm cơ bản của 3 hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp là:
  • Trong nông nghiệp có 3 hình thức tổ chức lãnh thổ đó là trang trại, tổng hợp nông nghiệp và vùng nông nghiệp. Trong đó mô hình trang trại được sử dụng ngày càng rộng rãi mô hình này được phát triển chỉ mới đây thôi giúp cho tập trung một lượng lớn sản phẩm theo một khu vực đạt hiệu quả cao về sản lượng nông sản.
  • Tổng hợp nông nghiệp là tổng hợp tất cả các loại cây trồng vật nuôi đem lại lợi ích kinh tế cao, dựa vào các yếu tố của từng khu vực lãnh thổ mà tổng hợp các loại nông sản khác nhau.
  • Vùng nông nghiệp là vùng mà ở đó có nhiều loại đất nông nghiệp để phục vụ cho sản xuất và nuôi trồng các loại nông sản.

Xem thêm: Địa lý 10: Dựa vào sơ đồ sau hãy nêu các nguồn lực phát triển kinh tế Bài 26 SGK trang 99