Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 27 SGK trang 106 Địa lý 10: Nêu vai trò của ngành nông nghiệp?
Tất cả các ngành kinh tế đều mang lại một hiệu quả riêng cho sự phát triển kinh tế của một tổ chức lãnh thổ. Công nghiệp phát triển giúp cho đời sống người dân tăng cao đưa nền kinh tế đi lên phực vụ cho đời sống con người và thúc đẩy giao lưu hợp tác quốc tế. Vậy còn vai trò của nông nghiệp thì như thế nào chúng ta hãy cùng Vforum đi tìm hiểu qua câu hỏi 4 bài 27 SGK trang 106 Địa lý 10: Nêu vai trò của ngành nông nghiệp?

Câu hỏi 4 bài 27 SGK trang 106 Địa lý 10
Trả lời:

Vai trò của ngành nông nghiệp là:
  • Nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế trọng điểm của nước ta cũng như các nước trên thế giới.
  • Nông nghiệp tạo ra các sản phẩm lương thực thực phẩm phục vụ nhau cầu ăn mặc của con người.
  • Nông nghiệp được đẩy mạnh thì lao động sẽ không bị thất nghiệp, sản phẩm trong nông nghiệp cũng cung cấp nguyên vật liệu cho các quá trình sả xuất công nghiệp.
  • Tạo những mặt hàng có giá trị cao để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Sản xuất nông nghiệp giúp nâng cao đời sống của người dân.

Xem thêm: Địa lý 10: Trong sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì? Bài 27 SGK trang 106