Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 28 SGK trang 112 Địa lý 10: Vẽ biểu đồ thể hiện lượng lương thực thế giới qua các năm và đưa ra nhận xét? Câu hỏi 3 bài 28 SGK trang 112 Địa lý 10

Ngành nông nghiệp trên thế giới chiếm tỉ trọng tương đối cao so với các ngành khác. Nguồn lương thực chính trên thế giới luôn là các sản phẩm nông nghiệp và không những con người mà các loài động vật cũng cần lương thực nông sản để mà sinh sống và phát triển tốt. Tỉ lệ lương thực thực phẩm mỗi năm tăng đáng kể do người dân tăng gia sản xuất ngày càng hiện đại hơn. Sau đây chúng ta hãy trả lời câu hỏi 3 bài 28 SGK trang 112 Địa lý 10 để biết được sản lượng lương thực trên thế giới là bao nhiêu: : Cho bảng số liệu sau đây: Vẽ biểu đồ thể hiện lượng lương thực thế giới qua các năm và đưa ra nhận xét? Sau đây Vforum sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu.

Câu hỏi 3 bài 28 SGK trang 112 Địa lý 10
Trả lời:

Địa lý 10: Vẽ biểu đồ thể hiện lượng lương thực thế giới qua các năm Bài 28 SGK trang 112

Biểu đồ thể hiện lượng lương thực thế giới qua các năm là:
Từ bảng số liệu trên ta có thể vẽ bản đồ thống kê lượng lương thực thế giới qua các năm như sau:
Địa lý 10: Vẽ biểu đồ thể hiện lượng lương thực thế giới qua các năm Bài 28 SGK trang 112

Từ biểu đồ trên ta có thể thấy sản lượng lương thực trên thế giới tăng lên rất nhanh từ năm 1950 đến năm 2003.
  • Mức độ sản lượng tăng nhanh như vậy ta có thể thấy là nhu cầu của người tiêu dùng trên thế giới ngày càng tăng cao và mức độ sản xuất lương thực thực phẩm ngày càng nhiều.
  • Nhờ máy móc hiện đại công nghệ kỹ thuật áp dụng vào trong nông nghiệp ngày càng tiêm tiến nên sản lượng thu vào tăng lên đáng kể

Xem thêm: Địa lý 10: Nêu đặc điểm chủ yếu của cây công nghiệp Bài 28 SGK trang 112