Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài thực hành 30 SGK trang 117 Địa lý 10: Tính giá trị bình quân lượng thực theo đầu người của thế giới và một số nước, đưa ra nhận xét?

Lương thực là thứ không thể thiếu đối với con người. Mỗi khu vực có số lượng dân số và tỉ lệ sản lượng lương thực không giống nhau do địa hình và mức độ dân số. Nhu cầu về lương thực của các khu vực quốc gia trên thế giới có nơi cao có nơi thấp vì vậy để đáp ứng nhu cầu một cách hợp lí để khỏi phải dư thùa thì con người cần phải tính toán dựa trên mức đầu người. Để làm được điều đó chúng ta hãy cùng Vforum đi tìm hiểu câu hỏi 2 bài thực hành 30 Địa lý 10 SGK trang 117 sau đây: Tính giá trị bình quân lượng thực theo đầu người của thế giới và một số nước, đưa ra nhận xét?

Câu hỏi 2 bài thực hành 30 SGK trang 117 Địa lý 10
Trả lời:

Gía trị bình quân lương thực đầu người của thế giới và một số nước như sau:
Địa lý 10: Tính giá trị bình quân lương thực theo đầu người của thế giới và một số nước bài

Từ bảng thống kê số lượng trên ta có những nhận xét sau đây:
  • Các nước có bình quân lương thực đầu người lớn như: Hoa Kì, Pháp đây là hai nước đứng đầu trên thế giới về sản lượng lương thực đầu người.
  • Cac nước này có sản lượng cao như vậy bởi vì ở đây các nước này là các nước phát triển có trình độ sản xuất với nhiều mô hình kĩ thuật tiên tiến mang lại hiệu quả sản lượng thu nhập cao đáp ứng nhu cầu của người dân nơi đó.
  • Còn lại các nước như: Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ thì có sản lượng thấp vì các nước này còn kém về phương tiện kĩ thuật canh tác.

Xem thêm: Địa lý 10: Các nước đang phát triển ngành chăn nuôi chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu sản xuất NN