Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài thực hành 30 SGK trang 117 Địa lý 10: Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng lương thực và dân số của các nước trên biển ?

Con người và lương thực luôn là hai yếu tố gắn liền với nhau trong đời sống dân cư thế giới. Có con người thì lương thực mới được tiêu thụ mạnh mẽ và ngược lại có lương thực thì con người mới có thể sống phát triển tồn tại và lao động tạo ra lương thực. Mối quan hệ này không bao giờ được phá bỏ trừ khi một trong hai bị tiêu diệt. Từ những kiến thức đã học trong các bài trước các em hãy trả lời câu hỏi 1 bài thực hành 30 SGK trang 117 Địa lý 10: Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng lương thực và dân số của các nước trên biển ? Sau đây Vforum sẽ hướng dẫn các bạn trả lời câu hỏi.

Câu hỏi 1 bài thực hành 30 SGK trang 117 Địa lý 10
Trả lời:

Từ những kiến thức đã học chúng ta có thể vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng lương thực và dân số của các nước trên biển như sau:
Địa lý 10: Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng lương thực và dân số của các nước Bài 30 SGK trang 117

Từ biểu đồ, ta có một số nhận xét sau:
  • Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia có số dân đông nhất thế giới, tuy nhiên về sản lượng lương thực, thì cả hai quốc gia này đáp ứng không đủ. => phải nhập khẩu lương thực của các nước khác.
  • Nhìn vào cột dân số và sản lượng lương thực của Mỹ và Pháp sẽ thấy có sự khác nhau so với các quốc gia còn lại, khi sản lượng lương thực cao hơn so với cột dân số. => không cần nhập khẩu lương thực, mà bên cạnh đó còn cung cấp lương thực cho các quốc gia khác, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Xem thêm: Địa lý 10: Tính giá trị bình quân lương thực theo đầu người của thế giới và một số nước bài