Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 31 SGK trang 119 Địa lý 10: Từ sơ đồ sau em hãy nêu rõ hai giai đoạn của sản xuất công nghiệp?

Trong sản xuất công nghiệp để tạo ra một sản phẩm đủ điều kiện để đáp ứng cho người dân và đạt giá trị cao vè mặt kinh tế thì sản xuất công nghiệp phải trải qua các quá trình sản xuất chế biến mới có thể tạo ra được các mặt hàng đáng tin cậy mà con người cần. Để biết thêm về các quá trình và công đoạn đó chúng ta hãy cùng đi qua câu hỏi 2 bài 31 SGK trang 119 Địa lý 10: Từ sơ đồ sau em hãy nêu rõ hai giai đoạn của sản xuất công nghiệp? sau đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi của Vforum mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi 2 bài 31 SGK trang 119 Địa lý 10
Trả lời:

Địa lý 10: Từ sơ đồ hãy nêu rõ hai giai đoạn của sản xuất công nghiệp Bài 31 SGK trang 119

Hai giai đoạn trong sản xuất công nghiệp là:
  • Từ hình trên ta có thể thấy rằng trong sản xuất công nghiệp muốn tạo ra một sản phẩm có chất lượng để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng thì phải đi qua hai giai đoạn chính đó là giai đoạn tác động vào đối tượng lao động và giai đoạn chế biến nguyên liệu.
    • Trong đó giai đoạn tác động vào đối tượng lao động có nghĩa là chúng ta tác động vào các tư liệu sản xuất như khai thác tài nguyên, đánh bắt thủy hải sản… tác động vào các tư liệu sản xuất để đem lại vật liệu cung cấp cho quá trình chế biến sau đó.
    • Sau đó sang quá trình chế biến, quá trình này dựa vào nguồn nguyên vật liệu của quá trình tác động vào đối tượng lao động sử dụng máy móc thiết bị và người lao động để chế tạo ra các loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu của con người trên thị trường.

Xem thêm: Địa lý 10: Hãy cho biết sự khác biệt trong sản xuất công nghiệp Bài 31 SGK trang 120