Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 32 SGK trang 125 Địa lý 10: Nhận xét và giải thích sự khác biệt giữa các nước khai thác quặng và các nước khai thác kim loại màu?

Ngành kim loại đang chiếm ưu thế lớn trong các ngành khai thác hiện nay. Nguồn năng lượng về kim loại rất lớn mạnh. Nhiều nước trên thế giới chú trọng khai thác quặng và cũng có những nước chú trọng phát triển khai thác kim loại. Hai loại này đều có giá trị sử dụng và giá trị kinh tế cao. Từ bài đã học các bạn hãy trả lời câu hỏi 4 bài 32 SGK trang 125 Địa lý 10 để biết thêm về các nước khai thác hai loại tài nguyên này như thế nào: Nhận xét và giải thích sự khác biệt giữa các nước khai thác quặng và các nước khai thác kim loại màu? Sau đây chúng ta hãy cùng Vforum tìm hiểu.

Câu hỏi 4 bài 32 SGK trang 125 Địa lý 10
Trả lời:

Sự khác biệt giữa các nước khai thác quặng và khai thác kim loại màu như sau:
  • Nhìn chung các nước khai thác quặng đều thấp hơn các nước khai thác kim loại bởi vì nguồn tài nguyên của hai loại không đồng đều.
  • Các nước khai thác kim loại được phát triển nhiều hơn bởi nhu cầu của các ngành công nghiệp và cơ sở hạ tầng hiện nay đều cần có kim loại.
  • Do nhu cầu và mức độ khai thác kim loại màu đòi hỏi phải có quy trình phức tạp. Công nghệ tiến bộ các quá trình khai thác kim loại màu rất khó nên hình thức khai thác của nó rất khác biệt so với khai thác quặng.

Xem thêm: Địa lý 10: Nêu vai trò của ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu Bài 32 SGK trang 125