Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 31 SGK trang 119 Địa lý 10: Tại sao tỉ trọng của ngành công nghiệp trong cơ cấu GDP là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá phát triển kinh tế?

Sự phát triển của ngành công nghiệp trên các nước có ựu thay đổi liên tục từng ngày từng giờ. Có nước có nền công nghiệp phát triển mạnh mẽ có nước lại trì trệ chậm phát triển phụ thuộc và trình độ và chiến lược phát triển kinh tế mà công nghiệp phát triển mạnh hay yếu. Để biết được công nghiệp có phát triển hay không của một quốc gia khu vực người ta thường lập bảng thống kê GDP để tính được mức độ tăng trưởng. Từ những kiến thức đã học các em hãy trả lời câu hỏi 1 bài 31 SGK trang 119 Địa lý 10: Tại sao tỉ trọng của ngành công nghiệp trong cơ cấu GDP là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá phát triển kinh tế? Vforum sẽ cùng các bạn tìm câu trả lời cho câu hỏi.

Câu hỏi 1 bài 31 SGK trang 119 Địa lý 10
Trả lời:

Tỉ trọng của ngành công nghiệp trong cơ cấu GDP là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá phát triển kinh tế là vì:
  • Đối với các nước phát triển mạnh thì tỉ trọng GDP của các ngành công nghiệp sẽ có con số cao đáng kể thể hiện đó là một quốc gia lớn mạnh về kinh tế. Các nước này có trình độ phát triển, tiềm năng kinh tế mạnh, trình độ khoa học công nghệ tiến bộ và hiện đại, cơ sở vật chất kĩ thuật vững chắc.
  • Đối với các nước có tỉ trọng GDP thấp thì các nước này có trình độ phát triển kinh tế còn kém. Trình độ sản xuất còn chưa cao, nguồn kinh phí còn nghèo, công cụ máy móc sản xuất thô sơ dẫn đến công nghiệp không phát triển.

Xem thêm: Địa lý 10: Từ sơ đồ hãy nêu rõ hai giai đoạn của sản xuất công nghiệp Bài 31 SGK trang 119