Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 32 SGK trang 125 Địa lý 10: Nhận xét sự thay đổi trong cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới giai đoạn năm 1940 đến năm 2000 và giải thích tại sao?

Công nghiệp ngày càng phát triển trình độ kĩ thuật ngày càng hiện đại hóa. Nhu cầu của con người cũng tăng lên và đồng thời các cơ sở hạ tầng trên thế giới luôn vươn đến một tầm cao mới. Càng hiện đại thì nhu cầu sử dụng năng lượng càng nhiều, nhu cầu về điện sáng trong các thành phố hiện đại càng cao hơn và các nguồn năng lượng khác cũng tăng đáng kể. Dẫn đến cơ cấu sử dụng năng lượng ngày càng lớn. Sau đây là câu hỏi giúp các bạn có thể nắm bắt tình hình sử dụng năng lượng trên thế giới hiện nay. Câu hỏi 3 bài 32 SGK trang 125 Địa lý 10: Nhận xét sự thay đổi trong cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới giai đoạn năm 1940 đến năm 2000 và giải thích tại sao? Vforum sẽ hướng dẫn các bạn trả lời câu hỏi ngay sau đây.

Câu hỏi 3 bài 32 SGK trang 125 Địa lý 10
Trả lời:

Sự thay đổi tromg cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới trong giai đoạn 1940 đến năm 2000 như sau:
  • Từ những kiến thức đã được học trên lớp chúng ta có thể thấy các năng lượng được sử trước đây như củi, than ngày càng ít dần và thay vào đó là các nguồn năng lượng than đá, dầu khí, thủy điện.
  • Các năng lượng ngày càng phát triển để phục vụ cho đời sống của người dân.
  • Năng lượng phát triển nhất qua các năm vẫn là ngành khai thác dầu khí, tuy nhiên ngành than đá có dấu hiệu giảm dần do sự khai thác và sử dụng quá nhiều của con người.

Xem thêm: Địa lý 10: Nhận xét, giải thích sự khác biệt các nước khai thác quặng và khai thác kim loại màu Bài 32