Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 33 SGK trang 128 địa lí 10: Em có nhận xét gì về tình hình sản xuất và phân bố của các phân ngành công nghiệp hóa chất?

Trong phát triển kinh tế của các quốc gia trên thế giới các ngành công nghiệp được phân bố rộng rãi khắp các quốc gia để đáp ứng nhu cầu của con người và phục vụ cho các ngành khác.Có ngành công nghiệp được phan bố trong các thành phố lớn trung tâm đô thị và các nước phát triển bên cạnh đó cũng có các ngành sản xuất tại những khu vực ít người vì có thể gây hại. Sau đây các bạn hãy trả lời câu hỏi 2 bài 33 SGK trangv 28 địa lí 10 để biết được sự phân bố của ngành công nghiệp hóa chất như thế nào: Em có nhận xét gì về tình hình sản xuất và phân bố của các phân ngành công nghiệp hóa chất? dưới đây là bài viết của Vforum mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi 2 bài 33 SGK trang 128 địa lí 10
Trả lời:

Tình hình sản xuất và phân bối của các ngành công nghiệp hóa chất như sau:
  • Công nghiệp hóa chất được hình thành sản xuất tại các nước phát triển nhất thế giới. Công nghiệp hóa chất bao gồm các ngành là: hóa chất tổng hợp, hóa chất cơ bản và hóa dầu.
  • Ngành hóa chất tổng hợp là ngành sản xuất các loại hóa chất được sử dụng trộn tất cả các chất lại với nhau để tạo ra một loại sản phẩm phục vụ nhu cầu của con người.
  • Ngành hóa chất cơ bản là ngành sản xuất mà ở đó chỉ sản xuất từng loại hóa chất khác nhau chứ không trộn chung như hóa chất tổng hợp.
  • Hóa dầu là ngành sản xuất mà sản phẩm của nó tạo ra là các loại xăng dầu, dầu thơm…
  • Tất cả các ngành công nghiệp hóa chất được phân bố tập trung tại các nước phát triển về công nghệ và máy móc vì các nước này có đầy đủ các điều kiện để sản xuất hóa chất.
  • Hóa chất là một ngành công nghiệp có thể mang lại tác hại xấu cho con người và môi trường nên cần phải có trình độ sản xuất cao như các nước phát triển.

Xem thêm: Địa lý 10: Kể tên các mặt hàng ngành công nghiệp thực phẩm trên thị trường Việt Nam Bài 33 SGK trang 130