Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 33 SGK trang 126 địa lí 10: Hãy chỉ ra sự khác biệt giữa bốn ngành sau?

Trong công nghiệp trên thế giới các ngành công nghiệp luôn có những đặc diểm nổi bậc khác nhau. Bởi lẽ có sự khác biệt đó là vì các ngành đó có các quy trình sản xuất chế biến. Đối tượng sản xuất và chất lượng giá trị của chúng luôn khác nhau. Từng ngành có sự phân bố riêng nhưng cũng có các ngành có chức năng bổ trợ cho nhau. Để biết được sự khác biệt giữa các ngành công nghiệp chúng ta hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 33 SGK trang 126 địa lí 10: Hãy chỉ ra sự khác biệt giữa bốn ngành sau?

Câu hỏi 1 bài 33 SGK trang 126 địa lí 10
Trả lời:

Địa lý 10: Hãy chỉ ra sự khác biệt giữa bốn ngành sau Bài 33 SGK trang 126

Sự khác biệt giữa 4 ngành trên là như sau:
  • Ngành công nghiệp cơ khí thiết bị toàn bộ là ngành công nghiệp chế biến ra một khối thống nhất các thiết bị máy móc. Các loại máy móc này làm toàn bộ quá trình chế biến sản phẩm chứ không phải là làm một công đoạn nhỏ nào đó ví dụ như máy tiện, tàu biển, đầu xe lửa..,
  • Ngành công nghiệp cơ khí máy công cụ là một ngành sản xuất các loại máy có công dụng thô sơ và được sử dụng gắn liền với các công việc hằng ngày của người dân ví dụ như máy bơm, máy dệt, máy may…
  • Ngành cơ khí hàng tiêu dùng là ngành mà sản xuất ra các lợi máy cho tiêu dùng sử dụng hằng ngày của người dân, các loại máy mà có khả năng giúp ích cho con người trong cuộc sống hằng ngày và mang lại lợi ích cho con người mọi lúc được chế tạo ra chủ yếu là các loại máy như máy giặc, máy máy lạnh… Các loại đồ dùng cơ khí điện tử có công suất sử dụng điện nhỏ.
  • Ngành cơ khí chính xác được sử dụng để làm các loại máy móc trong ngành y tế hoặc điện mang công dụng phục vụ đời sống của người dân.

Xem thêm: Địa lý 10: Nhận xét tình hình sản xuất và phân bố của các ngành công nghiệp hóa chất Bài 33 SGK trang 128