Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 34 SGK trang 132 Địa lý 10: Tại sao các nước đang phát triển trong khu vực châu Á trong đó có Việt Nam phổ biến hình thức công nghiệp tập trung?
Từ kiến thức đã học các em đã biết trên khu vực châu Á chú trọng đến hình thức công nghiệp tập trung. Nhằm cung cấp thêm kiến thức cho các em về hình thức công nghiệp này thầy cô sẽ hỏi các em câu hỏi 4 bài 34 SGK trang 132 Địa lý 10 như sau: Tại sao các nước đang phát triển trong khu vực châu Á trong đó có Việt Nam phổ biến hình thức công nghiệp tập trung? Sau đây là bài viết của Vforum mời các bạn tham khảo để đạt điểm tối đa trong câu hỏi này.

Câu hỏi 4 bài 34 SGK trang 132 Địa lý 10
Trả lời:

Các nước đang phát triển trong khu vực châu Á trong đó có Việt Nam đều sử dụng hình thức công nghiệp tập trung là chủ yếu là vì:
  • Sử dụng hình thức công nghiệp tập trung là chủ yếu bởi vì các nước này là các nước đang phát triển.
  • Các hình thức công nghiệp riêng lẽ ít đem lại hiệu quả kinh tế cao vì nó sản xuất lẻ tẻ rời rạc không tập trung chú trọng vào cùng một lợi ích chung sẽ dẫn đến việc kinh tế chậm phát triển.
  • Việc phát triển hình thức công nghiệp tập trung mang lại hiệu quả kinh tế rất cao, tạo cho thị trường có một mối liên kết giữa các ngành công nghiệp với nhau.

Xem thêm: Địa lý 10: Hãy chỉ ra sự khác biệt giữa bốn ngành sau Bài 33 SGK trang 126