Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 34 SGK trang 132 Địa lý 10: Quan sát hình 33 hãy điền tên các hình thức vào đúng vị trí?

Từ những kiến thức đã được học tại bài 33 và bài 34 và sự hiểu biết của mình các em hãy trả lời câu hỏi 2 bài 34 SGK trang 132 Địa lý 10 để nắm được các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp trong nước ta hiện nay: Quan sát hình 33 hãy điền tên các hình thức vào đúng vị trí? Để trả lời câu hỏi trên một cách chính xác và đạt được điểm tối đa sau đây Vfoeum sẽ hướng dãn các bạn tìm hiểu và trả lời câu hỏi trên như sau.

Câu hỏi 2 bài 34 SGK trang 132 Địa lý 10
Trả lời:

Địa lý 10: Hình 33 hãy điền tên các hình thức vào đúng vị trí Bài 34 SGK trang 132

Dựa vào hình 33 ta có thể điền tên các hình thức tổ chức lãnh thổ như sau:
  • Từ bảng chú thích bên dưới các hình và những biểu tượng kí hiệu đã được học trong Địa lý ta có thể đặt tên cho các hình trên như sau: hình bên trái đầu tiên là hình với các biểu tượng thể hiện là điểm công nghiệp.
  • Hình kế bên thể hiện các biểu tượng mô hình gộp lại thành một khu vực lớn với tất cả các ngành tập hợp lại giống như các nhà máy công ty xí nghiệp đặt tên cho nó là các khu công nghiệp.
  • Hình bên dưới phía tay trái trong hình có các biểu tượng như là các khu vực công nghiệp nhỏ bốn bên tập trung vào chính giữa chúng ta có thể đặt tên cho nó là trung tâm công nghiệp.
  • Hình cuối cùng bên tay phải ta thấy các biểu tượng được nối liên kết với nhau từ khư vụ này đến khu vực khác ta đặt tên cho hình này là vùng công nghiệp.

Xem thêm: Địa lý 10: Hãy nêu đặc điểm chính của các hình thức lãnh thổ công nghiệp Bài 34 SGK trang 132