Hướng dẫn trả lời cau hỏi 2 bài thực hành 34 SGK trang 133 Địa lý 10: Nhận xét biểu đồ sau đây và cho biết đây là sản phẩm của nành công nghiệp nào?

Trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa thì các loại sản phẩm của ngành công nghiệp luôn mang giá trị hàng đầu trong nhu cầu tiêu dùng của con người hiện nay. Bên cạnh các sản phẩm công nghiệp thô sơ con người còn muốn có các sản phẩm được chế tạo bằng máy móc hiện đại. Để đáp ứng nhu cầu cao đó các ngành công nghiệp khai khoáng, điện tử, tin học ngày càng có bước tiến mới về số lượng và chất lượng sản phẩm tạo ra. Trong bài thực hành 34 các bạn có câu hỏi 2 SGK trang 133 Địa lý 10 sau đây: Nhận xét biểu đồ sau đây và cho biết đây là sản phẩm của ngành công nghiệp nào? Dưới đây là bài viết của Vforum mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi 2 bài thực hành 34 SGK trang 133 Địa lý 10
Trả lời:

Từ biểu đồ ta có các nhận xét và đưa ra tên sản phẩm của các ngành công nghiệp là:
  • Sản phẩm của các ngành công nghiệp ngày càng có bước phát triển vượt bâc. Các ngành dầu mỏ, than, điện, thép luôn là các sản phẩm mang lại giá trị cao trong các ngành công nghiệp.
  • Điện là một trong các ngành đang phát triển nhất hiện nay và nó rất quen thuộc với đời sống của người dân trên thế giới. Điện được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày và được chế tạo thành các vật dụng mang lại lợi ích cao.
  • Đối với dầu mỏ thì đây là một loại sản phẩm khai thác chế biến khá phưc tạp tuy nhiên tốc độ tăng trưởng của nó không bằng điện.
  • Sản phẩm than và thép thì được sử dụng nhiều trong sự phát triển cơ sở hạ tầng hiện nay nhưng tổng sản lượng của nó cũng không bằng điện.
  • Tất cả các sản phẩm trên đều thuộc ngành công nghiệp nặng.

Xem thêm: Địa lý 10: Nêu ví dụ về các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp trong nước và địa phương Bài 34 SGK