Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 35 SGK trang 136 Địa lý 10: Từ hình 35 nhận xét về sự phân bố tỉ trọng của các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước trên thế giới?
Như đã biết ngành dịch vụ đang là ngành hót nhất trên thế giới nó mang lại lợi ích kinh tế khá cao và đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng. Dường như trên thế giới đâu đâu cũng có sự góp mặt của ngành dịch vụ bởi tầm quan trọng của ngành này quá lớn. Trải dọc theo khu vực lãnh thổ của trái đất hầu hết các nước đều có chỉ số sử dụng dịch vụ tăng cao đáng kể. Để biết tỉ trọng chính xác của ngành dịch vụ trên cả thế giới chúng ta hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 35 SGK trang 136 Địa lý 10 sau đây: Từ hình 35 nhận xét về sự phân bố tỉ trọng của các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước trên thế giới?

Câu hỏi 2 bài 35 SGK trang 136 Địa lý 10
Trả lời:

Địa lý 10: Hình 35 nhận xét sự phân bố tỉ trọng của ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP trên thế giới Bài 35

Sự phân bố tỉ trọng của các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước trên thế giới là:
  • Nhìn vào hình 35 ta có thể thấy rằng hầu hết các nước trên thế giới đều sử dụng ngành dịch vụ để đáp ứng nhu cầu trong cuộc sống của mình. Trong đó có các nước châu Âu là các nước có tỉ trọng sử dụng dịch vụ cao nhất như: Tây Âu, Thụy Điển, Nhật Bản..
  • Các nước này có tỉ trọng sử dụng dịch vụ tăng bởi vì các nước này đều có nền kinh tế khá phát triển và ổn định đời sống dân cư ở đây cao vì thế ngành dịch vụ phát triển mạnh để đáp ứng nhu cầu của con người.
  • Bên cạnh đó cũng có những nước có mức độ tỉ trọng sử dụng ngành dịch vụ nhỏ như các nước đang phát triển ở khu vực châu Á, Đông Nam Á, các nước trong những khu vực này đang trong giai đoạn kinh tế đang phát triển vì thế có những khu vực nhu cầu sử dụng dịch vụ còn hạn chế bởi vì kinh tế của họ không đủ để đáp ứng.

Xem thêm: Địa lý 10: Hãy cho biết thế nào là ngành dịch vụ Bài 137 SGK trang 137