Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 36 SGK trang 140 địa lí 10: Dựa vào sơ đồ sau đây hãy phân tích tác động của ngành công nghiệp tới sự phát triển và phân bố và hoạt động của ngành giao thông vận tải?

Trong cơ cấu phát triển các ngành kinh tế bất cứ ngành nào hoặc lĩnh vực gì đều có sử dụng đến giao thông vận tải. Giao thông vận tải góp phần thức đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế trên thế giới. Dựa vào những đặc điểm của ngành công nghiệp trong nước và quốc tế các em hãy cùng với Vforum đi tìm hiểu và trả lời câu hỏi 5 bài 36 SGK trang 140 địa lí 10 sau đây: Dựa vào sơ đồ sau đây hãy phân tích tác động của ngành công nghiệp tới sự phát triển và phân bố và hoạt động của ngành giao thông vận tải?

Câu hỏi 5 bài 36 SGK trang 140 địa lí 10
Trả lời:

Địa lý 10: Hãy phân tích tác động của ngành công nghiệp tới sự phát triển của ngành giao thông vận tải

Các tác động của ngành công nghiệp tới sự phát triển và phân bố của ngành giao thông vận tải là:
  • Các ngành công nghiệp đang có sự phát triển mạnh mẽ một trong những yếu tố góp phần đến sự phát triển trong công nghiệp là ngành giao thông vận tải. Các trung tâm công nghiệp được mở rộng ngày càng nhiều hàng hóa cũng trở nên nhiều hơn vì thế vận tải luôn là vấn đề quan trọng nhất. Ở các khu vực có ngành công nghiệp phát triển thì giao thông trở nên hiện đại và mở rộng hơn vì nhu cầu về vận chuyển hàng hóa trong công nghiệp rất lớn.
  • Số lượng hàng hóa nhiều yêu cầu chất lượng của ngành giao thông vận tải phải đảm bảo cho việc đi lại vận chuyển hàng có khối lượng lớn. Việc giao lưu trao dổi hàng hóa giữa các khu vực với nhau gisp cho giao thông vận tải cũng phát triển mở rộng để giao lưu giữa các khu vực.

Xem thêm: Địa lý 10: Hãy liệt kê các loại phương tiện vận tải tham gia vào phương tiện giao thông thành phố Bài 36