Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 37 SGK trang 144 địa lí 10: Tại sao các hải cảng lớn trên thế giới lại phát triển chủ yếu ở hai bờ Đại Tây Dương?

Hải cảng là một nơi tập trung các loại tàu thuyền lớn nhỏ trong một khu vực hoặc trong các nước tập trung lại để giao lưu trao đổi hàng hóa. Đánh bắt trên hải cảng cũng diễn ra mạnh mẽ, trên thế giới các nước giáp biển đều xây dựng các cảng biển để thuận lợi cho việc trao đổi giao lưu hàng hóa với các nước trên thế giới, thuận tiện cho các tàu thuyền ra khơi đánh bắt. Theo thống kê trên thế giới nơi có các cảng biển lớn và nhiều nhất là ở khu vực Đại Tây Dương. Vậy tại sao ở đây tập trung nhiều như vậy các bạn hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 37 SGK trang 144 địa lí 10: Tại sao các hải cảng lớn trên thế giới lại phát triển chủ yếu ở hai bờ Đại Tây Dương ?

Câu hỏi 3 bài 37 SGK trang 144 địa lí 10
Trả lời:

Các hải cảng lớn trên thế giới phát triển chủ yếu ở khu vực bờ Đại Tây Dương là vì:
Ở hai bờ Đại Tây Dương là nơi giao lưu hàng hóa lớn nhất trên thế giới, khu vực này bốn bên đều là biển nên các hải cảng được xây dựng nhiều ở đây, hai bên bờ klaf hai cảng biển lớn giúp tập trung hàng hóa để giao lưu với các nước. Đây là khu vực diễn ra giao lưu hàng hóa giữa các nước trên thế giới nên ở đây có hải cảng lớn. Phát triển kinh tế khá cao và tăng trưởng mạnh mẽ nên hàng hóa ở đây có số lượng rất lớn để chuyển từ khu vực này đi đến các nơi khác thì phải có một nơi chưa lớn trên biển vậy nên hinhaf thành hai hải cảng lớn nhất trên thế giới được hình thành tại đây.

Xem thêm: Địa lý 10: So sánh ưu và nhược điểm giữa đường sắt và đường ô tô Bài 37 SGK trang 146