Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 40 SGK trang 157 địa lí 10: Tính giá trị xuất khẩu bình quân trên đầu người của các quốc gia trên, vẽ biểu đồ hình cột để thể hiện và đưa ra nhận xét?

Mỗi năm theo thống kê trên giới tổng số hàng hóa được bán ra ngoài đạt con số rất cao. Hàng hóa được sản xuất với số lượng lớn để buôn bán trong nước và xuất khẩu, đối với các nước có nền công nghệ phát triển thì tổng số sản phẩm được tạo ra tương đối lớn nhằm phục vụ cho các nước kém phát triển trong khu vực thế giới. Từ những kiến thức đã được học trong bài 40 các em hãy cùng Vfprum trả lời câu hỏi sau đây. Câu hỏi 6 bài 40 SGK trang 157 địa lí 10: Tính giá trị xuất khẩu bình quân trên đầu người của các quốc gia trên, vẽ biểu đồ hình cột để thể hiện và đưa ra nhận xét?

Câu hỏi 6 bài 40 SGK trang 157 địa lí 10
Trả lời:

Gía trị xuất khẩu bình quân đầu người của các quốc gia trên như sau:
  • Hoa Kì là nước có tổng giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 2789.5 USD/người. Sau đó đến Trung Quốc đạt 657.2 ÚD/người và cuối cùng là Nhật Bản đạt 4439.6 USD/người.

Từ con số dã tính trên chúng ta có thể thể hiện chúng bằng sơ đồ sau:
Địa lý 10: Tính giá trị xuất khẩu bình quân đầu người của các quốc gia trên Bài 40 SGK trang 157

  • Từ biểu đồ thể hiện giá trị xuất khẩu /người của các nước Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản trong năm 2004 chúng ta có thể thấy rằng các nước nằm trong khu vực châu Âu luôn có sản lượng xuất khẩu đi các nước khác trên thế giới lớn nhất. Là nước có nền kinh tế phát triển nhất khu vực.
  • Còn các nước ở châu Á thì đang có xu hướng phát triển nhưng cũng không bằng châu Âu.

Xem thêm: Địa lý 10: Ngành thông tin liên lạc đang xâm nhập vào các hoạt động dịch vụ khác như thế nào Bài 39 SGK