Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 40 SGK trang 157 địa lí 10: Trình bày đặc điểm của thị trường thế giới?

Trên thế giới thị trường trao đổi buôn bán ngày càng phát triển và mở rộng. Tổng số sản phẩm được sản xuất ra ngày càng nhiều nhờ sự phát triển của các thiết bị công nghệ hiện đại thúc đẩy sản xuất phát triển. Các nước trên thế giới nhất là các nước phát triển ở châu Âu thị trường luôn phát triển lớn mạnh và có trình độ cao trong việc sản xuất và phân bố sản phẩm. Để biết tình hình thị trường buôn bán trên thế giới ra sao chúng ta hãy cùng với Vforum đi tìm hiểu cau hỏi 5 bài 40 SGK trang 157 địa lí 10: Trình bày đặc điểm của thị trường thế giới?

Câu hỏi 5 bài 40 SGK trang 157 địa lí 10
Trả lời:

Đặc điểm của thị trường trên thế giới là:
  • Trên thế giưới thị trường buôn bán luôn biến động lên xuống liên tục, do mức độ sản xuất và nhu cầu tiêu thụ của con người mà thị trưởng biến đổi liên tục không ngừng.
  • Tổng số lượng sản phẩm tăng nhyanh trong những năm gần đây, các nước sản xuất có số lượng lớn sản phẩm để đem ra tiêu thụ trên thị trường hầu hết là các nước tư bản có trình độ phát triển tiến bộ và đội ngũ lao động có tri thức.
  • Nhiều tổ chức kinh tế trên thị trường kinh tế thế giới được ra đời thúc đẩy thị trường phát triển một cách ổn định và bền vững. Tổng số sản phẩm được đưa ra thị trường ngày càng tăng cao.

Xem thêm: Địa lý 10: Tính giá trị xuất khẩu bình quân đầu người của các quốc gia trên Bài 40 SGK trang 157