Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 41 SGK trang 161 địa lí 10: Những báo động việc thủng tầng ô dôn, sự nóng lên của trái đất do khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính có phải là những báo động về khủng hoảng môi trường hay không?

Kinh tế thế giới ngày càng phát triển mạnh mẽ với đủ các thể loại hình thức kinh doanh, công nghiệp, nông nghiệp. hóa chất, cơ khí..tất cả đều được xây dựng dựa trên các yếu tố từ môi trường tự nhiên ban tặng. Việc sản xuất phục vụ cho các nhu cầu của con người và con người sử dụng đáp ứng các nhu cầu của mình. Trong các tác động của con người trong quá trình sản xuất và sử dụng các sản phẩm con người luôn tạo ra các hậu quả cho môi trường lấy từ môi trường và thải ra môi trường. Mặt tốt của việc phát triển kinh tế là đem lại nguồn sông cho người nhưng mặt xấu của nó đang là một vấn đề cần giải quyết cấp bách của xã hội. Sau đây các em hãy trả lời câu hỏi 1 bài 41 SGK trang 161 địa lí 10 nhằm giúp các em hiểu thêm về vấn đề trên: Những báo động việc thủng tầng ô dôn, sự nóng lên của trái đất do khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính có phải là những báo động về khủng hoảng môi trường hay không? Vforum sẽ cùng các bạn tìm hiểu.

Câu hỏi 1 bài 41 SGK trang161 địa lí 10
Trả lời:

Những báo động về việc thủng tầng ô dôn, sự nóng lên của trái đất do khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính là những báo động về khửng hoảng môi trường hiện nay:
  • Trong sản xuất muốn đưa ra các sản phẩm đẹp có chất lượng và giá thành kinh tế cao thì phải trải qua các quá trình chế biến và tái tạo để tạo ra những sản phẩm phục vụ nhu cầu của con người. Những loại vật chất mà bị lượt bỏ trong quá trình sản xuất hầu hết là các loại vật chất hư hao và nhiễm độc, được đưa ra môi trường quá nhiều sẽ dẫn đến ô nhiễm môi trường. Nếu cứ tiếp diễn mà không được xử lí thì nguy cơ dẫn đến thủng tầng ô dôn và hiệu ứng nhà kính rất cao.

Xem thêm: Địa lý 10: Các tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã làm cho giá của nguyên liệu có xu hướng giảm thế nào