Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 42 SGK trang 161 địa lí 10: Môi trường địa lí có những chức năng chủ yếu nào? Tại sao chúng ta cần phải có các biện pháp bảo vệ môi trường?

Môi trường sống là một yếu tố có sự ảnh hưởng lớn đến động vật và con người kể cả các loài thực vật. Thiên nhiên chứa đựng sự sống của toàn thể nhân loại trên thế giới. Môi trường tự nhiên và sự sống của con người luôn có tác động qua lại lẫn nhau tạo nên sự tồn tại và phát triển. Bằng tất cả những kiến thức mà các bạn đã được học trong bài 42 mà giáo viên đã truyền đạt các bạn hãy trả lời câu hỏi 6 bài 42 SGK trang 161 địa lí 10: Môi trường địa lí có những chức năng chủ yếu nào? Tại sao chúng ta cần phải có các biện pháp bảo vệ môi trường? sau đây là hướng dẫn của Vforum các bạn hãy tham khảo.

Câu hỏi 6 bài 42 SGK trang 161 địa lí 10
Trả lời:

Môi trường địa lí có những chức năng nào và chúng ta cần có những biện pháp bảo vệ môi trường như sau:
  • Môi trường địa lí là bao gồm toàn bộ sự sống của con nguoiwfsinh, động, thực vật. Chứa đựng chức năng làm môi trường sống, sinh trưởng và phát triển toàn diện của con người. Là nơi chịu sự tác động do con người gây ra. Con người sinh sống và phát triển trong môi trường tự nhiên nên cần phải có trách nhiệm với môi trường.
  • Nếu môi trường bị ô nhiễm cũng là do các tác động và sử dụng khai thác của con người tạo ra nên con người cần có những biện pháp tái tạo chúng, đưa ra các chính sách pháp luật trong xã hội bược người dân phải tuân theo để mang lại một môi trường xanh, sạch, đẹp.

Xem thêm: Địa lý 10: Những báo động việc thủng tầng ôdôn, sự nóng lên của trái đất do khí thải Bài 41 SGK trang 161