Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 42 SGK trang 159 địa lí 10: Tìm ví dụ chứng minh rằng trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, số lượng các loại tài nguyên được bổ sung không ngừng?

Trong xã hội loài người trước kia con người không có sự phát triển nên nhu cầu cũng ít, lúc này con người chưa biết khai thác các nguồn tài nguyên trên thế giới và cũng không có trình độ để biết đến. Ngày nay con người dần tìm tòi và đưa ra những phát minh sáng kiến để khai thác nên các loại tài nguyên hiện nay khá phong phú và đa dạng. Từ những hiểu biết về xã hội loại người trước đây và bây giờ các em hãy trả lời câu hỏi 1 bài 42 SGK trang 159 địa lí 10 cùng với Vforum: Tìm ví dụ chứng minh rằng trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, số lượng các loại tài nguyên được bổ sung không ngừng?

Câu hỏi 1 bài 42 SGK trang 159 địa lí 10
Trả lời:

Trong sự phát triển của loài người số lượng tài nguyên được phát triển không ngừng là vì:
  • Trong xã hội nguyên thủy trước kia con người bộ não chưa phát triển và nhu cầu về đời sống của con người lúc này không có nên các tài nguyên trên thế giới tích trữ nhiều.
  • Dần về sau sự tiến bộ về bộ não đã giúp con người có thể khai thác các tài nguyên từ đất để trồng trọt chăn nuôi mang lợi ích sự sống cho cá nhân họ. Và cứ thế nhu cầu của con người ngày càng tăng lên họ bắt đầu tìm tòi trong đất ngoài biển các loại tài nguyên để họ có thể thỏa mãn nhu cầu của mình.
  • Công nghệ kĩ thuật bắt đầu phát triển, máy móc bắt đầu hiện đại họ sử dụng để khám phá khai khoán ra nhiều vùng đất mới nhiều loại khoáng sản mang giá trị cao.

Xem thêm: Địa lý 10: Chứng minh sự tiến bộ khoa học kĩ thuật có thể giải quyết tình trạng khan hiếm tài nguyên