Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài 1 SGK trang 9 Địa lý 11: Dựa vào bảng số liệu, vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm. Nhận xét

Sau khi trả lời xong hai câu hỏi ở phần câu hỏi và bài tập của Bài 1 SGK Địa lý 11, tiếp theo các em sẽ găp câu hỏi bài tập: Dựa vào bảng số liệu, vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm. Từ bài tập này, các em có thể đánh giá, nhận xét tình hình phát triển trên thế giới trong giai đoạn từ 1990 – 2004. Bài viết dưới đây Vforum sẽ hướng dẫn giải đáp cho các em.

Câu hỏi cuối bài 1 trang 9 SGK Địa lý 11
Trả lời:
Năm 1990 1998 2000 2004
Tổng nợ 1310 2465 2498 2724

Địa lý 11: Vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển Bài 1 SGK

Nhận xét:
  • Giai đoạn 1990 – 1998: Tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển tăng vọt một cách mạnh mẽ từ 1.310 lên 2.465 tỉ USD.
  • Giai đoạn 1998 – 2004: Con số tổng nợ tăng không đáng kể từ 2.465 lên 2.724 tỉ USD.
Xem thêm: Địa lý 10: Tìm ví dụ chứng minh lịch sử phát triển xã hội loài người, số lượng các loại tài nguyên Bài 42