Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài 1 SGK trang 9 Địa lý 11: Trình bày những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tê – xã hội nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển

Sau khi học xong bài 1 trong SGK Địa lý 11, các em đã nắm được trình độ phát triển kinh tế xã hội hiện nay của các nước trên toàn thế giới, bên cạnh đó chúng ta còn biết thêm được những thành tựu mà con người đã đạt được trong thời gian qua và dự đoán tương lai sẽ tiếp tục gặt hái những gì. Và ở mục câu hỏi và bài tập, Vforum sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi 1 trang 9 SGK Địa lý 11: Trình bày những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tê – xã hội nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển

Câu hỏi cuối bài 1 trang 9 SGK Địa lý 11
Trả lời:

- Nhóm nước đang phát triển:
+ Về kinh tế: Trình độ công nghiệp hóa hiện nay còn rất thấp và còn phụ thuộc vào các quốc gia phát triển về hỗ trợ kĩ thuật cũng như vay nợ nguồn vốn.
+ Về xã hội
  • Dân số trẻ thể hiện qua mức tuổi thọ trung bình đạt 65, thấp hơn so với thế giới (67).
  • Chỉ số HDI cũng còn rất thấp.
- Nhóm nước phát triển:
+Về kinh tế:
  • Là những chủ nợ và chủ đầu tư cho các nước đang phát triển.
+ Về xã hội:
  • Tuổi thọ trung bình là chỉ số HDI đều cao so với thế giới.

Xem thêm: Địa lý 11: Nêu đặc trưng và tác động của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại Bài 1 SGK trang 9