Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 1 SGK trang 8 Địa lý 11: Dựa vào bảng 1.3, kết hợp với thông tin ở trên, nhận xét sự khác biệt về chỉ số HDI và tuổi thọ trung bình giữa nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển.

Sau khi trả lời xong câu hỏi 3 giữa bài 1 Địa lý 11, giáo viên sẽ yêu cầu các em trả lời câu hỏi giữa bài nằm cuối trang 8 SGK Địa lý 11, đây là câu hỏi yêu cầu kết hợp những câu hỏi trước đó để thấy được sự khác biệt giữa nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển về: chỉ số HDI, tuổi thọ trung bình. Cụ thể, câu hỏi 4 bài 1 trang 8 SGK Địa lý 11 yêu cầu như sau: Dựa vào bảng 1.3, kết hợp với thông tin ở trên, nhận xét sự khác biệt về chỉ số HDI và tuổi thọ trung bình giữa nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển.

Câu hỏi 4 bài 1 trang 8 SGK Địa lý 11
Trả lời:

Địa lý 11: Nhận xét khác biệt chỉ số HDI và tuổi thọ trung bình nhóm nước phát triển và đang phát triển

- Trước tiên trả lời câu hỏi này, các em cần biết chỉ số HDI là gì? Đây là chỉ số phát triển của con người bao gồm kết hợp giữa nhiều yếu tố hợp thành: mức thu nhập, tuổi thọ, tỉ lệ học vấn và một số nhân tố khác. Từ chỉ số HDI này mà người ta có thể đánh giá tổng quát một cách khách quan về sự phát triển của một quốc gia.
- Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến nhận xét bảng số liệu 1.3:
Nhìn chung, chỉ số HDI của thế giới và các nhóm nước có sự tăng dần từ năm 2000 đến 2003. Cụ thể:
  • Các nước phát triển có chỉ số HDI cao hơn so với thế giới và các nhóm nước đang phát triển.
  • Về tuổi thọ trung bình thì các nước phát triển cũng cao hơn khi đạt 76, trong khi thế giới là 67 và các nước đang phát triển là 65.
  • Khu vực có tuổi thọ trung bình thấp nhất trên thế giới đó là Tây Phi, Đông Phi chỉ đạt 47.

Xem thêm: Địa lý 11: Nêu một số thành tựu do bốn công nghệ trụ cột tạo ra Bài 1 SGK trang 9