Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 1 SGK trang 8 Địa lý 11: Dựa vào bảng 1.2, hãy nhận xét cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước – năm 2004

Ở bài viết trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về chỉ GDP bình quân đầu người, và tiếp theo trong bài viết này, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi ở trang 8 SGK Địa lý 11: Dựa vào bảng 1.2, hãy nhận xét cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước – năm 2004. Cũng như câu hỏi trước, chúng ta sẽ nhận xét để nhận thấy giữa các khu vực kinh tế có sự chênh lệch như thế nào.

Câu hỏi giữa bài 1 trang 8 SGK Địa lý 11
Trả lời:

Địa lý 11: Dựa bảng 1.2, nhận xét cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế các nhóm nước Bài 1 SGK trang 8
  • Từ bảng số liệu 1.2, chúng ta có thể thấy các nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển cũng được chia thành 3 khu vực: I, II và III.
  • Đối với nhóm nước phát triển: cơ cấu GDP ở khu vực III là cao nhất đạt 71%, trong khi khu vực I thấp nhất là 2%. Khu vực II đạt ở mức trung bình với 27%.
  • Còn đối với nhóm nước đang phát triển thì chúng ta tỉ trọng khu vực I và II lần lượt đạt 25% và 32%, gần bằng với khu vực II của nhóm nước phát triển. Trong khi đó, cơ cấu GDP ở khu vực III của nhóm nước đang phát triển lại thấp hơn nhiều so với nhóm nước phát triển (43% so với 71%).

Xem thêm: Địa lý 11: Nhận xét khác biệt chỉ số HDI và tuổi thọ trung bình nhóm nước phát triển và đang phát triển