Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 1 SGK trang 7 Địa lý 11: Dựa vào bảng 1.1, hãy nhận xét sự chênh lệch về GDP bình quân đầu người giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển

Ở mục II SGK Địa lý 11, các em sẽ được tìm hiểu và nghiên cứu sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước.và ở trang 7 SGK các em sẽ cần trả lời câu hỏi: Dựa vào bảng 1.1, hãy nhận xét sự chênh lệch về GDP bình quân đầu người giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển. Qua câu hỏi này, các em có thể biết thêm được những nước nào đang phát triển, những nước nào đang phát triển, Bài viết dưới đây Vforum sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi giữa bài 1 trang 7 SGK Địa lý 11
Trả lời:

Địa lý 11: Dựa bảng 1.1 nhận xét chênh lệch GDP bình quân giữa các nước phát triển và đang phát triển

Qua bảng số liệu 1.1, chúng ta dễ dàng đưa ra một số nhận xét như sau:
  • GDP bình quân đầu người ở các nước phát triển rất cao, dẫn đầu là Đan Mạch (45.008), tiếp theo là Thụy Điển (38.489), Anh (35.861), …
  • Còn các nước đang phát triển thì GDP bình quân đầu người còn rất thấp, cụ thể An-ba-ni (2.372), Cô-lôm-bi-a (2.150), In-đô-nê-xi-a (1.193), … mức GDP này còn thấp hơn cả mức GDP bình quân của thế giới (6.393).
=> Sự chênh lệch còn rất lớn.

Xem thêm: Địa lý 11: Dựa bảng 1.2, nhận xét cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế các nhóm nước Bài 1 SGK trang 8