Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 1 SGK trang 7 Địa lý 11: Dựa vào hình 1, nhận xét sự phân bố các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới theo mức GDP bình quân đầu người (USD/ người)

Mở đầu chương trình Địa lý 11, các em sẽ đến với bài học “Sự tương phản về trình đồ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại”. Ở mục I về Sự phân chia thành các nhóm nước, giáo viên sẽ yêu cầu các em trả lời câu hỏi ở trang 7 SGK Địa lý 11: Dựa vào hình 1, nhận xét sự phân bố các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới theo mức GDP bình quân đầu người (USD/ người). Bài viết này Vforum sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi này dễ hiểu, đơn giản nhất.

Câu hỏi giữa bài 1 trang 7 SGK Địa lý 11
Trả lời:

Địa lý 11: Dựa hình 1, nhận xét sự phân bố các nước và vùng lãnh thổ theo mức GDP bình quân đầu người

Từ bản đồ Hình 1, chúng ta rút ra được một số nhận xét về sự phân bố các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới theo mức GDP bình quân đầu người như sau:
  • Những quốc gia, vùng lãnh thổ có mức thu nhập cao nằm ở khu vực: Đông Á, Ôxtraylia, Bắc Mĩ, Tây Âu.
  • Còn những quốc gia, vùng lãnh thổ có mức thu nhập thấp như: Đông Nam Á, Tây Nam Á, châu Phi, Nam Á, …

Xem thêm: Địa lý 11: Dựa bảng 1.1 nhận xét chênh lệch GDP bình quân giữa các nước phát triển và đang phát triển