Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 2 SGK trang 12 Địa lý 11: Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành dựa trên những cơ sở nào

Như vậy qua bài Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế, các em đã biết thêm được một số các tổ chức liên kết kinh tế khu vực hiện nay như: NAFTA, EU, ASEAN, APEC, … Việc hình thành những tổ chức kinh tế này giúp cho các quốc gia thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường hợp tác quốc tế, … Vậy những tổ chức liên kết kinh tế này được hình thành dựa trên cơ sở nào? Đây cũng là câu hỏi nằm ở trang 12 SGK Địa lý 11 và bài viết sau Vforum sẽ hướng dẫn các em giải đáp câu hỏi trên.

Câu hỏi cuối bài 2 trang 12 SGK Địa lý 11
Trả lời:

Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành dựa trên 3 cơ sở chính, bao gồm:
  • Do sự phát triển không đồng đều, sức ép cạnh tranh trong khu vực.
  • Những quốc gia cùng tổ chức sẽ có nhiều nét tương đồng về: văn hóa, xã hội, địa lý, …
  • Những quốc gia trong tổ chức có cùng chung mục tiêu, lợi ích phát triển.

Xem thêm: Địa lý 11: Xác định các nước thành viên của các tổ chức EU, ASEAN, NAFTA, MERCOSUR Bài 2 SGK trang 12