Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 2 SGK trang 12 Địa lý 11: Trình bày các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế. Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế dẫn đến những hệ quả gì

Như vậy sau khi học xong bài 2 SGK Địa lý 11, các em đã nắm được xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế. Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một số câu hỏi cuối bài nhằm giúp các em ôn luyện kiến thức trong bài vừa học. Mở đầu, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi 1 ở trang 12 SGK Địa lý 11: Trình bày các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế. Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế dẫn đến những hệ quả gì. Bài viểt sau Vforum sẽ hướng dẫn giải đáp câu hỏi cho các em.
Câu hỏi cuối bài 2 trang 12 SGK Địa lý 11
Trả lời:

Những biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế bao gồm:
  • Thương mại thế giới phát triển mạnh: tốc độ tăng trưởng của thương mại luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng cảu toàn bộ nền kinh tế thế giới
  • Đầu tư nước ngoài tăng nhanh: vốn đầu tư nước ngoài từ năm 1990 đến 2004 tằng vọt mạnh mẽ từ 1774 tỉ USD lên 8895 tỉ USD. Một số hoạt động hàng đầu trong lính vực dịch vụ có vốn đầu tư nước ngoài như: ngân hàng, bảo hiểm, tài chính.
  • Thị trường tài chính quốc tế mở rộng: các ngân hàng giữa các quốc gia có sự liên kết với nhau mở rộng phạm vi trên toàn thế giới.
  • Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn: những công ty xuyên quốc gia có tầm ảnh hưởng quan trọng đến các ngành kinh tế của từng quốc gia.
Những hệ quả do xu hướng toàn cầu hóa dẫn đến là:
Tích cực:
  • Thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
  • Nâng cao trình độ khoa học công nghệ kỹ thuật.
  • Tăng cường hợp tác giữa các quốc gia.
Tiêu cực
  • Dễ tạo ra khoảng cách giàu nghèo.
  • Nhiều công ty chạy đua theo xu hướng toàn cầu hóa dễ dẫn đến tình trạng phá sản.

Xem thêm: Địa lý 11: Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành dựa trên những cơ sở nào Bài 2 SGK