Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài 3 trang 15 SGK Địa lý 11: Giải thích câu nói: Trong bảo vệ môi trường, cần phải “tư duy toàn cầu, hành động địa phương”

Rõ ràng sau khi học xong bài 3, các em có thể thấy được sự cấp bách trong vấn đề bảo vệ môi trường khi mà môi trường trên Trái Đất đang thực sự bị đe dọa. Không chỉ riêng yếu tố tự nhiên mà bên cạnh đó con người cũng là một trong những yếu tố chính tác động xấu đến môi trường. Và trong câu hỏi cuối bài 3 trang 16 SGK Địa lý 11 yêu cầu các em trả lời: Giải thích câu nói: Trong bảo vệ môi trường, cần phải “tư duy toàn cầu, hành động địa phương”. Vậy tư duy toàn cầu như thế nào, hành động địa phương ra sao để bảo vệ môi trường. Bài viết dưới đây Vforum sẽ hướng dẫn các em giải đáp thắc mắc.

Câu hỏi cuối bài 3 trang 16 SGK Địa lý 11
Trả lời:

Trong bảo vệ môi trường, cần phải:
  • Tư duy toàn cầu: ở đây muốn nói cho chúng ta biết rằng các vấn đề hiện nay như: biến đổi khí hậu, suy giảm tầng ô dôn, ô nhiễm nguồn nước, suy giảm đa dạng sinh vật, … đều xảy ra trên phạm vi toàn cầu, không chỉ riêng vài quốc gia hay khu vực nhất định nào cả.
  • Hành động địa phương: đó là những tác động do các vấn đề kể trên gây ra cho từng quốc gia, lãnh thổ khu vực ở từng mức độ khác nhau, vì vậy mà từng địa phương sẽ có những biện pháp khắc phục và bảo vệ phù hợp với hiện tại.

Xem thêm: Địa lý 11: Lập bảng trình bày một số vấn đề môi trường toàn cầu Bài 3 SGK trang 15