Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài 3 trang 15 SGK Địa lý 11: Chứng minh rằng trên thế giới, sự bùng bổ dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước đang phát triển, sự giá hóa dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước phát triển

Như vậy qua bài 3, các em đã nắm được một số vấn đề toàn cầu hóa hiện nay, đó là những vấn đề về dân số, môi trường, chính trị, … Và để các em củng cố kiến thức ở bài học này, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi giải đáp một số câu hỏi phần cuối bài tập. Bài viết sau Vforum sẽ hướng dẫn các em giải đáp câu hỏi 1 trang 16 SGK Địa lý 11: Chứng minh rằng trên thế giới, sự bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước đang phát triển, sự giá hóa dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước phát triển.

Câu hỏi cuối bài 3 trang 15 SGK Địa lý 11
Trả lời:

Sự bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm các nước đang phát triển bởi vì:
  • Nhóm nước này hiện có tỉ lệ nhóm tuổi 0-14 khá cao, chiếm 32% (theo số liệu tính đến năm 2005), tổng dân số các nước đang phát triển hiện nay cũng chiếm đến 80% trong tổng dân số cả thế giới.
  • Ngoài ra số dân gia tăng hàng năm của nhóm nước đang phát triển cũng chiếm đến 95%.
Còn sự già hóa dân số lại diễn ra chủ yếu ở nhóm nước phát triển bởi vì:
  • Cơ cấu dân số trong độ tuổi 65 trở lên của nhóm nước phát triển chiếm 15%, gấp 3 lần so với nhóm nước đang phát triển (5%). Bên cạnh đó tuổi thọ trung bình cũng cao hơn so với của thế giới.

Xem thêm: Địa lý 11: Trong bảo vệ môi trường, cần tư duy toàn cầu hành động địa phương Bài 3 SGK trang 15