Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 5 tiết 1 trang 22 SGK Địa lý 11: Dựa vào bảng 5.2, nhận xét tốc độ tăng GDP của một số nước ở châu Phi so với thế giới
Ở bài viết trước, chúng ta đã cùng nhau bàn về vấn đề dân cư và xã hội ở châu Phi. Đây là quốc gia mà có tỉ lệ gia tăng dân số cũng khá cao, tuy nhiên tỉ suất tử thộ ở châu lục này cũng rất cao bởi do không có đẩy đủ điều kiện phát triển y tế. Không những thế về xã hội, châu phi cũng gặp phải rất nhiều vấn đề như: trình độ dân trí thấp, nhiều cổ hũ, phân biệt chủng tộc, …. Và tiếp theo ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp một vấn đề khác ở châu Phi – đó là vấn đề kinh tế thông qua câu hỏi ở trang 22 SGK Địa lý 11: Dựa vào bảng 5.2, nhận xét tốc độ tăng GDP của một số nước ở châu Phi so với thế giới

Câu hỏi giữa bài 5 tiết 1 trang 20 SGK Địa lý 11
Trả lời:

Địa lý 11: Dựa bảng 5.2, nhận xét tốc độ tăng GDP của một số nước ở châu Phi Bài 5 SGK trang 22

Từ bảng số liệu 5.2, chúng ta có một vài nhận xét sau:
  • Giai đoạn 1985 – 1995: tốc độ tăng GDP của thế giới suy giảm tuy nhiên một số quốc gia ở châu Phi vẫn có sự tăng trưởng như: An-giê-ri (từ 2.5% lên 4%), Nam Phi (-1.2% lên 3.1%). Năm 1985 thì Ga-na là quốc gia ở châu Phi có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất, nhưng đến năm 1995 thì giảm xuống còn 4.5%. Công-gô cũng bị giảm mạnh từ 2.6% xuống chỉ còn 0.7% và là quốc gia châu Phi có chỉ số tăng trưởng GDP thấp nhất trong châu lục (năm 1995).
  • Giai đoạn 1995 – 2004: đây là giai đoạn tăng trưởng GDP cực kỳ mạnh mẽ ở châu Phi, khi mà Công-gô từ 0.7% tăng vọt lên 8.2% (năm 2000) và giảm xuống còn 4% (năm 2004), ở giai đoạn này các quốc gia khác như Ga-na, Nam Phi, An-giê-ri cũng có dấu hiệu gia tăng.

Xem thêm: Địa lý 11: Các nước châu Phi cần giải pháp gì khắc phục khó khăn trong quá trình bảo vệ thiên nhiên